SES Batman Şubemiz sağlık ve sosyal hizmet sunumunun herkese, nitelikli, ulaşılabilir, eşit, parasız ve anadilinde olmasını içeren bir bütçe talebi ile; 14 Kasım Salı günü saat 13:00da sendikada basın toplantısı düzenledi.Basın açıklamasını Şube Eş Başkanı Deniz Topkan yaptı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]