MUĞLA; KARANLIĞA BIRAKMAYACAĞIMIZ BİR GELECEK, HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEK DAYANIŞMAMIZ VAR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Son otuz yıldır Dünya’da ve Türkiye’de Yeni liberal politikalar ile muhafazakarlığın güçlü bir işbirliği inşa ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem, dünya toplumlarını hızla daha otoriter, muhafazakar ve baskıcı yönetimlere mahkum ederken içinde bulunduğumuz Ortadoğu ve Kafkasya bölgesindeki siyasal ve toplumsal düzeni derinden etkileyen gelişmelere zorladı. Türkiye’de AK Parti iktidarından çok önce; 12 Eylül dönemine dek uzanan bu süreç, son dönemde en yakıcı etkilerini kadınlara yönelik saldırılar ve eğitim politikalarında yapılan değişikliler ile gösterdi.

Günümüzde kadına yönelik şiddet politikaları sistematik olarak uygulanmaya devam etmektedir. Kadınlar her gün cinsel şiddete, tacize ve tecavüze uğruyor. Sömürünün, adaletsizliğin, güvencesizliğin arttığı 2017 Türkiyesi’nde kadına yönelik şiddet ürkütücü boyutlardadır.

 • 2017 Kasım ayına kadar 339 kadın öldürüldü.
 • 246 kadın cinsel şiddete uğradı.
 • Temmuz ayından bu yana 12 kadın yaşam tarzı nedeniyle saldırıya uğradı.
 • Öğretmen Şengül Karaca erkek şiddeti ile katledildi.
 • Çocuklar ölmesin, diyen Ayşe öğretmen bebeğiyle ceza evine girecek.
 • Helin Palandöken henüz 17 yaşındayken erkek şiddeti ile katledildi.

Sadece tanıdığımız erkeklerin değil, sokakta, parkta, işyerinde tanımadığımız erkeklerin de şiddetine uğrama korkusu yaşıyoruz. Bize sorulmadan hazırlanana yasalara itiraz etme hakkımız engelleniyor. OHAL uygulamaları demokratik haklarımızı kullanmayı engellemekte, kadına yönelik şiddet, tecavüz, katliam artarak sürüyor.

Bu dönemde müfredat ve eğitim-öğretim içeriği giderek artan dozda inanca dayandırılmış ve artık son dönemde açıkça kadınların bedeni, kimliği ve yaşamı üzerinden düşmanlık inşa edilmiştir.

 • Zorunlu eğitimin 4+4+4 sistemi ile kesintiye uğratılması, imam hatip okullarının yaygınlaştırılması,
 • müfredat değişiklikleri ile eşitlik, özgürlük, demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çağdaş değerlerin eğitim siteminden tümüyle dışlanması,
 • örtünmenin “özgürlük” kisvesi altında çok küçük yaşlardaki kız çocukları için meşrulaştırılması,
 • karma eğitimden uzaklaşmaya katkıda bulunacak yeni düzenlemelerin getirilmesi,
 • müftülere nikah kıyma yetkisinin devredilmesi ile erken yaşta evliliklerin üstünün örtülmesi, aynı yasal düzenleme ile beyana dayalı nüfus kaydının da müftülüklere devredilerek ensest ve tecavüz mağdurlarının gizlenmesi,
 • rehber öğretmenlerin psikolojik danışmanlık yetkilerinin budanması ile aile içindeki ve okuldaki şiddetin, cinsel istismarların perdelenmesi..

Bütün bunların İslami muhafazakarlaşmanın adım adım yaşama geçirilen programı olduğunu biliyoruz.

Yaşamımızı ve geleceğimizi muhafazakâr-liberal güç birliğine teslim etmeyeceğiz. Çağdaşlığın olmazsa olmazı olan laikliği ve karma eğitim ilkesini savunuyoruz. 18 yaşına gelinceye değin çocukların örtünmesine ve kurumsal din eğitimi almalarına karşı çıkıyoruz. İmam hatip liselerinde kız çocukların eğitimine son verilmesini istiyoruz. Zorunlu din derslerine karşı çıkıyor, kız çocukların, nitelikli ve meslek sahibi olmalarını sağlayacak eğitim almaları için desteklenmelerini istiyoruz. Kadınların ve kız çocukların bedeni üzerinde devlet, okul, aile, toplum, medya vb üzerinden sürdürülen baskıya karşı çıkıyoruz.

Karanlığa bırakmayacağımız bir gelecek, hayallerimizi gerçekleştirecek dayanışmamız var!

Muğla Kadın Platformu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]