Defalarca söyledik, muhataplarına sorunumuzu ilettik, çözüm bulun da demedik, çözüm sunduk, sadece “uygulayın” dedik…

Ancak Sağlık Bakanlığı hala biz sağlık emekçilerine kulaklarını tıkamaya devam ediyor.

Sağlık kurumları artık  çalışanlar açısından verimli ve huzurlu  bir ortam olmaktan çıktı, yoğun iş yükü altında ezildiğimiz, yetmezmiş gibi her an şiddete maruz kaldığımız, can güvenliğimizin  bulunmadığı  yerler haline geldi.

Sağlık ortamının getirildiği bu nokta bizleri mesleğimize yabancılaştırdı. Performans kaygısı bir yandan, liyakatsız yöneticilerin iktidarın desteğine yaslanarak uyguladıkları mobing, öte yandan yap-boza çevirdikleri ulaşılamaz-niteliksiz, ücretli hale getirdikleri sağlık sistemindeki tüm sorunların muhatabı olarak sağlık emekçilerini gören, şiddet uygulamayı hak arama zanneden hasta ve hasta yakınlarının şiddeti diğer taraftan; tükeniyoruz!

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sağlık çalışanı arkadaşımızın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanması sağlıkta şiddet olayının sonuncusu olsun. “Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Son Bulsun!”

10 Ekim 2017, Salı günü 12.30 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekimlik binası önünde SES Şişli Şube ve İstanbul Tabip Odası  olarak ortak bir basın açıklaması düzenleyeceğiz,

“Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Son Bulsun!” diyeceğiz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]