Diyarbakır şubemizde saat 12:30 da KESK Amed Şubeler Platformu ve Diyarbakır Tabip Odası ile beraber 1 Eylül Dünya Barış Gününe ilişkin açıklamada bulunduk. Açıklamamıza TTB Merkez Konsey Üyesi Şeyhmus GÖKALP basına 1 Eylül Dünya Barış günü ve son olarak tutuklanan arkadaşlarımıza dikkat çekti. Daha sonra Diyarbakır Tabip Odası Eşbaşkanı Şerif DEMİR 693 sayılı KHK ile basın yayın ve ihraçların barışa olan ümitleri yok ettiğini; ama bizler barış ve emek mücadelesini vermekten biran olsun vazgeçmeyeceğiz. Daha sonra şube eşbaşkanımız Gönül ADIBELLİ basın metni okudu. Basın açıklamasından sonra tutsak arkadaşlarımıza 1 Eylül Dünya Barış Gününe ilişkin kartlar gönderildi.

Basın Metni İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]