Bizler Tanığız: Arkadaşlarımız Suçsuzdur. Derhal Serbest Bırakılsınlar 

Facebook
Twitter
WhatsApp

SES, Tabipler Odası eski üye ve yöneticilerinin gözaltına alınması ve bir kısmının tutuklanması üzerine Tabipler Odası ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına, Eş genel Başkanımız Gönül ERDEN, Tabipler Odası Merkez Konsey Üyesi Sinan ADIYAMAN, Mehmet Sezai BERBER, Şeyhmus GÖKALP, THİV Genel Sekreteri Metin BAKKALCI, İHD Amed Şube Yöneticisi  Abdulselam İNCEÖREN, Diyarbakır Barosundan, SES Amed Eşbaşkanı Recep ORUÇ, Şube Kadın Sekreteri Rozerin ÇATAK, Tabip Odası Eşbaşkanı Mehmet Şerif DEMİR ve SES Şube eski yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Tabipler Odasında gerçekleştirildi. Basın toplantısında Eşgenel Başkanımız Gönül ERDEN konuşmasında, son bir yıldır sağlık emekçilerine haksız ve hukuksuz bir şekilde yönelim gerçekleştirilmiştir. KHK’larla sağlık emekçileri ihraç edilmiş o da yetmemiş gibi gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Sağlıkçılara yapılan bu yönelimleri kabul etmediğimizi ve bu tür uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi belirtti.

Basın metnini Tabipler Odası Eşbaşkanı Mehmet Şerif DEMİR okudu.

Gözaltına alınan ve serbest bırakılan Hülya ALÖKMEN UYANIK ve tutuklanan Şemsettin KOÇ ile Selçuk MIZRAKLI’nın aileleri ziyaret edildi.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

     

Bizler Tanığız: Arkadaşlarımız Suçsuzdur. Derhal Serbest Bırakılsınlar

Bilindiği gibi Diyarbakır’da  19 Temmuz’da Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik soruşturma kapsamında yapılan ev baskınlarında aralarında sağlıkçı ve eğitimcilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Başkanlığı ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyeliği görevini üstlenmiş olan Dr. Necdet İpekyüz, yine DTO eski Başkanları Dr. Şemsettin Koç (2008-2010), Dr. Selçuk Mızraklı (2010-2012) ve DTO eski Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Doğan (2012-2014), Sağlık ve Sosyal hizmet emekçileri sendikası  (SES) Diyarbakır Şubesi eski Başkanlarından Hülya Alökmen Uyanık, SES Diyarbakır Şubesi eski Başkanı ve DTK Divan üyesi Saliha Aydeniz, DTK Sağlık Komisyonu üyeleri Zühre Taş, İHD MYK üyesi ve İçanadolu bölge temsilcisi Ali Rıza Yurtsever, DTK çalışanı Fırat Tursun, Erdal Balsak,

Prof. Dr. İrfan Açıkgöz, Eğitim Sen Genel Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Ebru Yiğit ve Eğitimsen üyesi öğretmen Sadrettin Kaya’nın olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınanlardan  Dr.Nejdet İpekyüz  aynı günün gecesinde sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı. Dr. Şemsettin Koç, emekli öğretmen Zöhre Taş ve DTK Divan üyesi Saliha Aydeniz 21 Temmuz’da, Dr. Selçuk Mızraklı, Eğitim-Sen MYK üyesi Ebru Yiğit ve İHD MK üyesi Ali Rıza Yurtsever ise 6 günlük gözaltı süreci sonrasında 24 Temmuz da “Örgüt üyesi” oldukları iddiası ile tutuklanmıştı. 

Bir yıldır yürürlükte olan, ciddi insan hakları ihlallerine yol açan ve keyfi baskı rejimi haline gelen OHAL ile birlikte gazetecisinden insan hakları savunucularına kadar toplumun tüm kesimlerinden hak mücadelesi yürütenlere yönelik baskı ve tutuklamalar gerçekleşmektedir. Bu hukuksuz tutuklanma furyasının son kurbanları arkadaşlarımız olmuştur.  

Yaşamları boyunca iyi hekimlik değerlerine sahip çıkarak mesleklerini icra eden, mesleki faaliyetlerin yanında sağlık için barışçıl demokratik bir ortamın olmazsa olmaz olduğu bilinciyle Barış, Demokrasi ve insan hakları mücadelesi yürüten önceki dönem tabip odası başkanlarımız ve SES Şube başkanlarımızın aralarında bulunduğu arkadaşlarımızın tutuklama gibi ağır bir karar ile hastalarından, sevdiklerinden ve ailelerinden  koparılmalarını hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez buluyor ve en sert biçimde kınıyoruz. 

Tutuklanan arkadaşlarımız Diyarbakır’da ve bölgede halkın sağlık sorunlarına sahip çıktıkları, yoksullukla mücadele ettikleri için halk tarafından çok iyi bilinmekte ve tanınmaktalar. Adresleri, çalıştıkları işyeri belli olan, her gün onlarca hastayı tedavi eden,  ameliyatlar yapan  arkadaşlarımız ifadeye çağrılmaları durumunda gidebilecek iken evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınıp hiçbir somut delil ortaya konulmadan istisnai bir durum olması gereken tutuklama ile karşı karşıya bırakılma ülkedeki hukuksuzluğu, her gün katmerleşen antidemokratik uygulamaların yeni bir örneği olmuştur.  

Bizler tanığıyız: Arkadaşlarımız suçsuzdurlar.  Biliyoruz ki arkadaşlarımız yaşamları boyunca iyi hekimlik değerlerine, halkın sağlık hakkına sahip çıktıkları, mesleki faaliyetlerinin yanında barış ve demokrasi mücadelesi sürdürdükleri için bu haksız ve hukuksuz muameleye maruz kalmışlardır.  

Tüm meslektaşlarımızdan ve duyarlı kamuoyundan bu haksız tutuklamalara karşı seslerini yükseltmelerini bekliyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki bir an önce keyfi ve evrensel insan hakları hukuku açısından suç niteliğinde olan bu hukuksuz tutuklanma kararları gözden geçirilir ve arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılırlar.25/07/2017   

DİYARBAKIR TABİP ODASI 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) DİYARBAKIR ŞUBESİ 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]