692 sayılı KHK ile hukuksuz bir şekilde ihraç edilen emekçilere yönelik yapılan baskı ve hukuk dışı uygulamalara dur demek ve yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesi için 19.07.2017 tarihinde atman Genel İş önünde kitlesel basın açıklaması yapılmıştır.

Genel İş Batman Şubesi Eş Şube Başkanı Narin EROL yapılan hukukuz uygulamalarla genel açıklama yaptıktan sonra KESK Şubeler Platformu adına Şube Eş Başkanımız Deniz TOPKAN basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasından sonra kitle KHK’leri alkışlayarak dağıldı.

Basın Açıklaması İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]