KESK 9.Olağan Genel Kurulu 7-8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde, saat 10.00’da, Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No: 39 Çukurambar/Çankaya-Ankara adresinde bulunan The Green Park Hotel toplantı salonunda aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

 • Yoklama ve Açılış
 • Saygı Duruşu
 • Divanın Oluşumu
 • Eş Genel Başkanların Konuşması
 • Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
 • Karar Komisyonunun Oluşturulması
 • Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi ve Ayrı Ayrı Aklanması
 • Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması
 • Yasal Olarak Zorunlu Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi
 • Genel Kurulda Alınacak Kararların Görüşülmesi
 • Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi
 • Dilek ve Temenniler
 • Seçimler
 • Kapanış

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]