KHK ile ihraç edilen  üyemiz Veli Saçılık, 1 Haziran 2017 tarihinde Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen üyemiz hedef gözetilerek sıkılan onlarca plastik merminin hedefi olmuştur. Çok sayıda kolluk görevlisi Veli SAÇILIK’ı doğrudan hedef alarak ve yakın mesafeden atış yapmış, yere düştükten sonra da atış yapmayı sürdürmüştür.

Üyelerimiz Saniye ERENLER ve Veli SAÇILIK’a  yapılan şiddet nedeniyle Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, suç duyurusunda bulunduk.

Basın açıklamasını Eş Genel Başkanımız Gönül Erden okudu. Basın açıklamasından sonra avukatımızla birlikte Savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

BASINA VE KAMUOYUNA

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uygulamaya konan OHAL ve KHK’lerle, bugüne kadar 100 binin üzerinde kamu emekçisi hiçbir gerekçe gösterilmeden, savunma hakkı tanınmadan kamu görevinden çıkarılmıştır. Kamu görevinden ihraç kararlarına karşı etkili bir iç hukuk yolu olmadığı çok kısa süre içerisinde açığa çıkmış, ihraç kararlarına karşı açılan davalarda İdare Mahkemeleri Türkiye genelinde işten uzaklaştırılan kamu emekçilerinin müracaatlarını incelemeksizin ret kararları vermiş, kararların çoğunluğu itirazlara rağmen esasa girilmeden Bölge İdare Mahkemeleri tarafından onaylanmıştır.

Konfederasyonumuz üyesi 3251 içerisinde olduğu sayıları yüz binleri bulan ihraçlar ve hak ihlallerine yol açan diğer uygulamalar ile pek çok yurttaşımız, nerede ise yaşam hakkından mahrum bırakılmıştır. Bu duruma itiraz eden kamu emekçileri, onur ve vicdan sahibi yurttaşlar ülkenin dört bir yanında aylardır fikirlerini demokratik biçimlerde ifade etme çabası içerisindedir, ancak bu çaba da kolluk güçleri tarafından şiddetle bastırılmaya çalışılmaktadır.

OHAL KHK’leri ile ihraç edilen Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKCA onlarca kez gözaltına alınıp, şiddete maruz kaldıktan sonra direnişlerinin 196, açlık grevlerinin 76. gününde tutuklanmışlardır.

İşine geri dönmek ve yaşadığı haksızlığı ifade etmek üzere demokratik biçimde ifade hakkını kullanmak isteyen sendikamız üyesi Saniye ERENLER ve Veli SAÇILIK da polis şiddetine maruz kalmaktadır.

Veli SAÇILIK, Aile ve Sosyal Politikalar Ankara ASP İl Müdürlüğünde sosyolog olarak görev yaparken, 677 sayılı OHAL KHK’sı ile kamu görevinden ihraç edilmiştir. Bu ihraç kararına tepkisini ve işine geri dönme talebini ifade etmek üzere Yüksel Caddesi’ne gittiğinde defalarca kez gözaltına alınmış, kimyasal gazlı plastik mermili saldırıya maruz kalmış, hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanmış, yerlerde sürüklenmiş, darp edilmiştir.

Veli SAÇILIK’a yönelik işkence boyutundaki polis şiddeti 01.06.2017 tarihinde kamuoyunun gözü önünde yaşanmıştır. Abluka altına alınan İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen üyemiz hedef gözetilerek sıkılan onlarca plastik merminin hedefi olmuştur. Çok sayıda kolluk görevlisi Veli SAÇILIK’ı doğrudan hedef alarak ve yakın mesafeden atış yapmış, yere düştükten sonra da atış yapmayı sürdürmüştür.

“Hiçbir istisnai durum, ne savaş hali ne de bir savaş tehdidi, dahili siyasi istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez” şeklindeki BM İşkenceye Karşı Sözleşme maddesini hatırlatma gereği duyuyoruz. Veli SAÇILIK’a yapılanlar işkence yasağına tamamen aykırı olmaktan öte insanlık dışı uygulamalardır.

Polisin üyemize, Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yapmak isteyen diğer kamu emekçilerine ve hatta Yüksel Caddesi’nden geçmekte olan, orada oturmakta olan yurttaşlara yönelik kimyasal gazlar, plastik mermi de dahil olmak üzere uyguladığı şiddetin boyutları gün geçtikçe artmaktadır. Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı etrafındaki bariyerler ise iki haftayı aşkın süredir durmaktadır.

İşkence suçunun etkili bir şekilde soruşturulup, OHAL’i bahane ederek kasten kötü muamele ve işkence yapan kolluk görevlilerinin yargılanmalarının sağlanması için suç duyurusunda bulunmak üzere bugün burada bulunmaktayız.

Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası olarak her zaman ve koşulda insanca yaşam hakkını savunmaya, üyelerimiz başta olmak üzere haksızlığa uğrayan hiçbir emekçiyi yalnız bırakmamaya devam edeceğiz.

OHAL kaldırılsın, KHK’larla işlerinden edilen emekçilerin derhal işlerine iadesi sağlansın.

Temel insan haklarımızdan olan basın açıklaması ve gösteriler önündeki engellemeler son bulsun

İnsan Hakları Anıtı’nı cezalandırmaya varan akıl tutulmasına son verilsin.

Yaşasın onurlu mücadelemiz. 06.06.2017

 

(SES) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Genel Merkezi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]