Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu istihdam seferberliğini başlattıklarını, uzaktan çalışma ve geçici işlerde çalışmanın yasal zemine oturtma ve uygulanması için yönetmeliğin bir ay içinde çıkacağını ve Eylül-Ekim aylarında da yasallaşacağı haberini milyonlara müjde olarak duyurdu.

AKP hükümeti her zamanki gibi toplumun yararını değil sermayenin ve yandaşlarının çıkarlarını gözeterek, piyasacı bütün uygulamaları “müjde” diyerek sunmaya, bir nevi umut tacirliği yapmaya devam etmektedir.

AKP her zamanki gibi yeni bir emek ve hak gaspına kalkıştığında buna meşruluk kılıfı uydurabilmek için Avrupa ülkelerinden veya Amerika’dan örnekler vermektedir. Ancak verilecek hiç bir örnek bu çalışma sistemi ya da sistemsizliğini meşrulaştırmaya yetmeyecektir.

Sermayenin ve işverenin korunmasına yönelik atılan bu adımlar emekçinin şimdiye değin kazanılmış haklarının yok sayılmasına ve iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Sermayedarların bu yönetmeliğe ve çalışma sistemine olumlu bakmaları bu sebeple kaçınılmazdır. İşletme giderlerinin asgariye indirilmesi, işçilerin kayıt dışı çalıştırılması, düşük ücret, sağlık sigortalarının olmaması, iş sağlığı ve güvenliğinin takip edilememesi gibi tamamı emekçilerin aleyhine olacak bir yönetmeliktir.

Kadın, genç ve engelli emekçiler bu atipik istihdam biçimiyle güvencesizlik, yoksulluk, ücretli çalışma yaşamında seçeneksizlik, özlük ve sosyal haklarından mahrum kalma ve sendikasızlaştırılmaya mecbur edilmektedir.
Kadın emekçilerin ev eksenli bu çalışma yöntemiyle toplumdan bağı koparılmakta ve toplumsal cinsiyet rolünün gereklerini üstlenmesi istenmektedir. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve temizlik, yemek, bulaşık gibi bütün ev içi işlerin yerine getirilmesini aksatmayacak şekilde yarı zamanlı, esnek, düşük ücretli ve güvencesiz bir yaşam kadınlara reva görülmektedir.

Müezzinoğlu ayrıca sendikaların esnek çalışma konusunda tutucu olduğu değerlendirmesinde bulunmaktan da geri durmamıştır. Doğru söylemektedir; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak kazanılmış haklarımızdan geri adım atmamak konusunda bir hayli tutucuyuz. Sendika ve emek örgütleri olarak esnek çalışmanın ya da uzaktan çalışma sisteminin genelde bütün emekçilerin özelde kadın emekçilerin haklarını hedef aldığını biliyoruz ve buna izin vermeyeceğiz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]