Ülkemizde yıllardır uygulanan, 15 Temmuz sonrasında yoğun bir şekilde belirginleşen baskıcı, otoriter ve anti demokratik uygulamalar artarak sürmektedir. İktidarın baskı ve tehditleri karşısında işi, ekmeği ve hakları için direnen emekçilerin ve onların örgütlü olduğu sendikaların mücadelesi hukuksuz uygulamalarla bastırılmak istenmektedir.

Hükümetin, darbecilerle mücadele edeceğiz diyerek ilan ettiği OHAL ve çıkardığı KHK’lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan bağlı sendikalarımızın 3249 üyesinin de içinde olduğu toplamda 105 bin kamu emekçisi isim soyadlarının yer aldığı listelerle bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel haklarını kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir.

Nitekim 3.Olağanüstü Genel Kurulu ile partili tek adam rejimini biraz daha kurumsallaştıran AKP’nin, kongrenin temel sloganı olan“demokratikleşme” vaadinin koca bir yalandan ibaret olduğu 24 saat bile geçmeden kanıtlanmıştır.

KHK’larla ihraç edilen ve işlerine iade talebiyle özgür iradeleriyle başlattıkları haklı ve meşru açlık grevinin 75. gününde sendikamız EĞİTİM SEN üyeleri Semih Özakça ve Nuriye Gülmen, evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmışlardır.

Konfederasyonumuz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarından ve yaşamlarından endişe etmektedir.  

     Üyelerimiz açlık grevinde kritik bir döneme girmişken, gece baskınıyla gözaltına alınmalarının en naif tanımı işkencedir! Kaldı ki ortada bir suç aranıyorsa, yüz binin üzerindeki emekçinin haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilmesinde ve en temel haklarını kullanabilmelerinin fiilen engellenmesinde aranmalıdır! Bu nedenledir ki üyelerimizin açlık grevinde olmasına dair savcılığın “gezi ayaklanması ya da tekel direnişi gibi olayları tetikleyebilir” biçimindeki tespiti, bu hukuksuzluğun ilanı olmaktadır!

Üstelik söz konusu polis baskını ve gözaltı uygulaması, hükümetin konuyla ilgilendiğini ima eden haberlerin basında yer almasının ardından gerçekleştirmiştir. Bu durum da hükümetin, açlık grevinde kritik döneme girmiş gencecik iki insanın hayatını ne kadar ciddiye aldığını göstermekte, oyalama taktikleriyle böylesine ciddi bir konuyu geçiştirmeye çalıştığının ifadesi olmaktadır.

KESK Mardin Şubeler Platformu olarak belirtmek isteriz ki, sağlık durumları nedeniyle büyük hassasiyet gösterilmesi gereken, her an sağlık durumlarını kötüye götürebilecek bir enfeksiyonu kapabilme ihtimali olan üyelerimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz! Onların iradelerini yok sayabilecek, gözaltı süresince karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz durumdan ve riskten AKP Hükümeti,  sorumlu olacaktır!

      Üyelerimiz Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in taleplerinin süratle karşılanarak yaşamlarına sağlıklı biçimde devam edebilmelerini,21 Mayıs günü gözaltına alınan Eğitimsen Genel Merkezi Kadın Sekreteri EBRU YİĞİT ‘in serbest bırakılmasını, haksız ve hukuksuz ihraç edilen herkesin görevine iade edilmesini istiyoruz!

KESK MARDİN ŞUBELER PLATFORMU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]