SES Antalya Şube Eş Başkanı Kenan Akkiraz Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Değerli Basın Emekçileri;
Bir 14 Mart’ı daha maalesef bayram havasında kutlayamıyoruz. OHAL sürecinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle binlerce sağlık emekçisi haksız ve hukuksuz bir şekilde kamudan ihraç edildiler. Adil ve demokratik yargı usullerine uyulmadan gerçekleştirilen bu uygulamalar nedeniyle binlerce sağlık emekçisi ciddi sorunlar yaşamaktadır. Toplumsal dışlanma, maddi kayıplar gibi faktörler sağlık emekçilerinin yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu haksız uygulamaya dayanamayıp canına kıyanları geri döndürmek maalesef mümkün olmayacak. Yeni mağduriyetler yaşanmaması için OHAL’in kaldırılması ve çıkarılan KHK’lerin iptal edilerek işlerini kaybeden sağlık emekçilerinin işlerine geri dönmesi bu 14 Mart’taki öncelikli talebimizdir.

Değerli Basın Emekçileri;
Bir diğer önemli sorunda sağlıkta şiddettir. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkçıya yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. Meslektaşlarımız görevleri başında fiziki saldırılara uğramakta hatta katledilmektedir. Tüm ısrarlarımıza rağmen sağlıkta şiddeti önleyecek caydırıcı yasalar yapılmamıştır.

Sağlık ortamındaki şiddet, sıklıkla hasta ya da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelse de, aslında burada hedefin sağlık sistemi olduğu açık olarak görülebiliyor. Bu nedenle de, uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele almadan gösterilecek hiçbir yaklaşım, sağlıkta şiddetin çözümüne yönelik etkili bir çözüm ortaya koyamayacaktır. Öte yandan, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yapılacak bir düzenleme, önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin sağlanabilmesi için, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleşmesine olanak sağlamalıdır.

Değerli Basın Emekçileri,
AKP’nin 15 yıllık iktidar döneminde sağlık hızla ticarileşti, özelleştirildi. Hastaneler ticarethaneye, hastalar müşterilere dönüştü.Çok hasta bak da nasıl bakarsan bak felsefesi sağlık çalışanlarına dayatıldı. Biz bunlara isyan ediyoruz. Sağlık Bakanlığına, Hükümet’e bir kez daha sesleniyoruz:

Zorla çok hasta bakmak değil, her hastamıza ihtiyacı olan zamanı ayırarak çalışmak, işimizi iyi yapmak istiyoruz. Sınırsız muayene olmaz. Basamaklı sağlık sistemine geçilerek bu sorunun çözülmesini, randevu sisteminin delinmeden uygulanmasını istiyoruz.
Çalışırken geçinebilecek güvenceli ücret, emeklilikte hak ettiğimiz aylığı talep ediyoruz.
Her düzey yöneticinin korku, baskı, yıldırma politikalarından vazgeçmesinin sağlanmasını istiyor, sağlık çalışanlarının köle olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hakkımız olan ve yıllardır gasp edilmiş olan yıpranma payının artık bir an önce verilmesini talep ediyoruz.
“Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı” ve sağlıkta şiddetle ilgili Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi taleplerimizi yükseltiyoruz.

Herkese eşit, nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti, hekimler ve sağlık çalışanları için iş, gelir, gelecek ve can güvencesi için 14 yıldır uygulanan sağlık politikalarına HAYIR diyoruz!

SES ANTALYA ŞUBE
YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]