KARANLIĞA HAYIR! 8 MART’IN AYDINLIĞINDA BULUŞUYORUZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

8 Mart 2017 tarihinde Okmeydanı  ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, İstanbul Tabip Odası ve Genel İş üyeleri ile birlikte basın açıklamaları yapıldı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KESK’in basın metni okundu.

Okmeydanı Eğitim ve araştırma Hastanesinde  okunan basın metninin tamamına yazının devamında ulaşabilirsiniz.

SES ŞİŞLİ ŞUBE

 

[quote]

KARANLIĞA HAYIR! 8 MART’IN AYDINLIĞINDA BULUŞUYORUZ!

Öncelikle Türk Metal Sendikası’nın Ankara’da düzenleyeceği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasına giden kadın işçilerin yaşanan elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybettiğini büyük bir acıyla öğrendik.

Hayatını kaybeden Leyla Çiçek, Refika Barışsever, Özlem İnan, Fatma Hacıoğlu, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın’ın ailelerine ve tüm işçi sınıfına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Metal işçisi kadınların gidemedikleri 8 Mart’ta dile getirecekleri her bir talebe sahip çıkıyoruz!

8 Mart’ın direniş ruhunun temelleri 1857 yılında New York kentinde, düşük ücretle, insanlık dışı koşullarda çalışmak zorunda bırakılan emekçi kadınların mücadelesi ile atıldı. Yüzyıllar öncesinden başlayan, her türlü baskıya, şiddete ve ayrımcılığa karşı kadın özgürlük mücadelesi, bugün de devam etmektedir. Aklımız, emeğimiz ve bedenimiz üzerindeki her türlü baskıya, sömürüye ve şiddete son vermek için sürdürdüğümüz eşitlik ve özgürlük mücadelesini kadın dayanışması ile büyütüyoruz.

Kadın bedeni üzerinden siyaset yapan hükümet ve temsilcileri, kadın adına düşünmekte, karar vermekte ve uygulamakta ısrar ediyor. 8 Mart’ ı yasaklayarak, kadınların emeğine saldırarak, kadın örgütlerini kapatarak, gerici anlayışla tek tip bir yaşam biçimini dayatarak yükselen kadın özgürlük mücadelesini boğmaya çalışıyor.

15 Temmuz darbe girişimini her türlü dayatmaya bahane olarak kullanan siyasal iktidar gece yarıları çıkardığı KHK’ lar ile binlerce kadını mesleğinden ihraç etti. 12 Eylül darbesine rahmet okutan ve 20 Temmuzdan bu yana ilan edilen OHAL’ in sınırlarını aşan sıkıyönetim uygulamalarıyla en temel hakların dahi kullanımını hukuksuzca ve keyfiyetle engelliyor. Her kriz döneminde olduğu gibi işsizliğin, yoksulluğun, ayrımcılığın en ağır faturası ise şüphesiz yine kadınlara ödettirilirken bir de esnek ve güvencesiz çalışma ile kadın emeği sermayenin sömürüsüne açılıyor.

Savaşsız, sömürüsüz bir dünya için HAYIR diyoruz!

Katliam, göç, yoksulluk ve sistematik şiddete dur demek için HAYIR diyoruz! 

Emeğimiz, kimliğimiz, kentimiz, toprağımız bizimdir demek için HAYIR diyoruz!

GELECEĞİMİZİ KENDİ ELLERİMİZLE KURMAK İÇİN DİKTATÖRLÜK YASASINA HAYIR DİYORUZ, HAYIR’ I ÖRGÜTLÜYORUZ!

Eşitlik ve özgürlük mücadelemizi her yerde sürdüreceğiz. Tacizcileri, tecavüzcüleri ve kadın katillerini kollayanlara, çocuk istismarını yasalaştırmaya çalışanlara, ’Boşanırsan öldürürüm’ diyen erkek akla, kadını ‘son bir kez’ affetmeye zorlayan devletin en küçük birimi olan aileye, kadını eş-çocuk-ev üçgeninde boğmaya çalışan devlete ve emeğimizi sömüren sermayeye teslim olmayacağız.

YASAKLAR SİZİN OLSUN, 8 MART BİZİMDİR!

Haklılığımızdan ve mücadelemizden aldığımız güçle taleplerimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz:

OHAL ve KHK rejimi son bulmalı, haksız hukuksuz yere işten atılan binlerce emekçi görevine iade edilmelidir.

-Esnek, güvencesiz, kayıt dışı çalışmaya son verilmeli, güvenceli ve insana yakışır çalışma koşulları sağlanmalıdır. Kadın istihdamının önündeki en büyük engel olan bakım sorumluluğunun erkek-devlet ve işveren tarafından paylaşılmasını sağlayan yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Başkanlık dayatmalarından vazgeçilerek tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa toplumsal mutabakatla hazırlanmalıdır.

-İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarından vazgeçilerek halkların bir arada ve eşit yaşadığı barış koşulları oluşturulmalıdır.

Başta KESK’ li kadın arkadaşlarımız olmak üzere, muhalif kimliklerinden dolayı hukuksuzca cezaevinde tutulan tüm kadınlar serbest bırakılmalıdır.

-İşyerinde, evde ve sokakta kadına yönelik taciz, tecavüz, şiddet ve mobbingin son bulması için düzenlemeler yapılmalı, kadından yana imza atılan uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir.

Eğitim alanı başta olmak üzere, kamusal alandaki tekçi, gerici ve cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, laik, bilimsel, anadilinde kamusal hizmet sağlanmalıdır.

– 8 Mart resmi tatil ilan edilmelidir!

KESK’ li kadınlar olarak, İş güvencemiz, Yaşam güvencemiz ve geleceğimiz için tüm Kadınları Mücadeleyi ve Dayanışmayı Büyütmeye Çağırıyoruz. Biz Kadınlar Birlikte Daha Güçlüyüz. Birlikte Başaracağız.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ KADIN MÜCADELESİ!

[/quote]

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]