BASINA VE KAMUOYUNA

Dün Ankara’da yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına gelmek üzere Bursa’dan yola çıkan Türk Metal Sendikası üyesi, otomotiv yan sanayi üretimi yapan 7 kadın işçinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı kadının tedavi altına alındığı kaza haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik.Yaşamını yitiren kız kardeşlerimiz şahsında tüm yitirdiklerimizi saygıyla anıyoruz.

Bugün 8 Mart! dünyanın dört bir yanında alanlardayız, birlikte güçlüyüz, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütüyoruz.158 yıl önce eşit bir yaşam için, hayatımız için, insanca çalışma koşulları için çıktı kadınlar yola. İşçi kadınların greviyle başlayan 8 Mart yolculuğu kesintisiz, soluksuz geldi o günden bugüne. Süregelen erkek egemen sistemin özgürlüğümüze, emeğimize, bedenimize yönelik baskı ve şiddeti hep var oldu. Biz kadınlar, erkek devletin eril yasalarına, baskılarına, saldırılarına kendi öz gücümüzle engel olduk. Bu gün OHAL’i olağanlaştıracak, otoriter rejim değişikliğini hayata geçirmek üzere topluma dayatılan bir referandum süreci var. Bu sistem içi bir düzenleme gibi yansıtılsa da aslında bir anayasa değişikliğinden çok, halkın tüm kazanımlarını yok etmek üzere devletin yeniden yapılandırılmasıdır. Eğer bir anayasa değişikliği yapılacaksa, bu değişiklik kadınların haklarını gözetmeden, kadınların iradesini yok sayarak yapılamaz. Bu nedenle, biz kadınların uzun yıllar süren mücadelesi sonucu elde ettiğimiz kazanımlarımız için bugün burada HAYIR diyoruz. Çocuk istismarcılarını aklamak için önümüze konulan yasaya HAYIR dedik. Meclisin önünü, içini ve alanları doldurarak yasayı geri çektirdik. Kürtaj yasağına HAYIR dedik. Engelledik. Yasaklara, baskılara karşı HAYIR dedik sokaklarda olduk. Grevlerde, direnişlerde, eylemlerde baskılara karşı HAYIR dedik en ön saflarda yer aldık. Şortumuza, kahkahamıza, sokakta, markette, parkta dolaşmamıza, evlenmemize, boşanmamıza, kaç çocuk doğuracağımıza, cinsel yönelimimize, kimliğimize yani hayatımıza dair her alana müdahale etmek istediler, HAYIR dedik. Yine meydanları doldurduk, sessiz kalmadık. Yaşadığımız coğrafyada siyasi iktidarın git gide şiddetlenen kadın düşmanı politikalarını biliyor ve HAYIR demeye devam ediyoruz. Taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve kadının çalışma yaşamına yönelik saldırılar artarak devam ederken biz kadınlar erkek devletin bütün yasalarına ve yasaklarına HAYIR diyoruz. Bütün şiddetiyle devam eden ve kadın bedeni üzerinden de saldırılarını sürdüren savaşın şiddetine karşı çıkıyor ve HAYIR diyoruz. Bir gecede çıkan KHK’lara karşı işimiz, ekmeğimiz için direnişi ve dayanışmayı büyüttük, HAYIR dedik. Bu yıl da 8 Mart’ta bizi hayatta tutan, özgürleştiren tüm HAYIR’larımızı birleştirerek meydanlara çıktık. Kadınların direnişi ülke sınırlarını aşarak birbirine güç veriyor. Rojava’dan yükselen kadınların mücadelesi, Polonya’da kürtaj yasağına karşı gerçekleşen kadın grevini selamlıyor. Arjantin, Meksika ve İtalya’daki bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyen kadınların direnişi, bu kez Amerika ve İngiltere’de Trump’a karşı kadın isyanı oluyor. Bu 8 Mart’ta grev çağrısıyla alanlara çıkan dünya kadınlarını ve grev kararı alan birçok ülkedeki kız kardeşlerimizin sesine ses oluyoruz. Biz Türkiyeli kadınlar da, dünyadan yükselen bu sese ses veriyoruz. Biz kadınlar yeni yaşam kurma iradesinin öncüleri olma iddiamızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu saldırıları yine kadınların mücadelesi ile engelleyeceğiz. 8 Mart 2017 dünya grevine selam olsun. Özgürlük mücadelesi verdikleri için hapishanede olan kadın vekillere, belediye eş başkanlarına ve tüm kadın tutsaklara selam olsun. 8 Mart’ın isyan ateşi ve kadınların sınırsız gücüyle tüm dünyada direnen yaşamları ve özgürlüklerine sahip çıkan KADIN’lara selam olsun. Fabrikalarda, atölyelerde, iş yerlerinde sömürü düzenine inat insanca çalışma ve yaşam koşulları için mücadelemizi büyüteceğiz. Eşitlik, özgürlük, laiklik, barış ve demokrasi için hayatı hep birlikte öreceğiz. Ülkeyi savaşa sokanlara inat kardeşçe yaşayacağız. Ülkeyi OHAL’de KHK’larla yönetenlere inat işimizi geri kazanacağız. Başka bir dünyanın, başka bir yaşamın mümkün olduğunu biliyoruz. Biz kadınlar tüm renklerimizle,HAYIR’larımızla dünyayı değiştireceğiz. Yaşam bizimle güzelleşecek çünkü yaşamın öznesi biziz.

Bahar bizimle gelecek.

Yaşasın Kadın Dayanışması .

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]