SES Eskişehir Şube olarak 9. Olağan Genel Kurulumuz 1. toplantısı 11.02.2017 Cumartesi Günü Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantısı 18.02.2017 Cumartesi günü Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

GÜNDEM

 

a-    Yoklama

b-    Saygı duruşu

c-    Divanın oluşturulması

d-    Açılış konuşması

e-    Kongreye katılan konukların konuşması

f-     Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması

g-    Çalışma raporunun okunması

h-   Mali raporun okunması

i-     Denetleme kurulu raporunun okunması

j-      Raporların aklanması

k-    Tahmini bütçe ve onaylanması

l-     Kararlar

m-  İlgili organlara adayların belirlenmesi

n-   Seçimler

o-    Kapanış

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]