Bugün saat 11.00’da (17.11.2016)  Konfederasyonumuz binasında üye sendikalarımızın kadın MYK üyeleri ile birlikte “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” nedeniyle eylem ve etkinliklerimizin programını açıkladık. Basın toplantısında açıklamayı Kadın Sekreterimiz Gülistan Atasoy gerçekleştirdi. Basın metni aşağıdadır.

25 Kasım’da  Erkek-Devlet Şiddetine Karşı Alanlardayız!  Darbelere, Savaşa, Güvencesizliğe Ve Şiddete Karşı Biz Kazanacağız!

Bundan 56 yıl önce diktatörlüğe karşı mücadele etmenin bedeli olarak  tecavüz edilip  vahşice  katledilen Mirabel Kız Kardeşler  şahsında sembolleşmiş 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Birlik mücadele  ve Dayanışma Günü’ ne  Faşizmin gölgesinde giriyoruz.

15 Temmuz Askeri Darbe girişimine Karşı darbeyle cevap veren AKP ve Saray, süreci toplumsal muhalefetin, demokratik siyasetin, halk iradesinin, emek  örgütlenmesinin  ve kadın mücadelesinin tasfiyesiyle geliştirmeye çalışmaktadır. Anayasanın ve uluslararası hukukun  hiçe sayıldığı, her türlü keyfiliğin OHAL VE KHK’lere dayandırıldığı  normsuzluğun kanıksatılmaya çalışıldığı  uygulamalara her gün bir yenisi ekleniyor. OHAL  ve KHK  keyfiyetiyle  on binlerce açığa alma ve ihraç dalgası yayılarak güvencesiz ve geleceksiz bırakılmak isteniyoruz.

Darbe hukukundan ve şiddetinden kadınlar ayrıca etkileniyor, kadına yönelik erkek-devlet şiddeti artarak devam ediyor. Akademisyeninden gazetecesine, milletvekillerinden  belediye başkanlarına , sendikacılardan  yazarlara ,  muhalif kadınlar tutuklanarak kadın mücadelesine  göz dağı verilmek isteniyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın kurumları kapatılıyor, kadın örgütlülüğü hedef gösteriliyor ve kadın kazanımları bu süreçte yok edilmek isteniyor.

Kamunun  dinsel muhafazakarlıkla yeniden şekillendiği, sermaye  çıkarını gözeten, piyasacı, tekçi ve cinsiyetçi  anlayışla yeniden şekillendiği bu süreçte kadınlar esnek- yarı  zamanlı  çalışma bahanesiyle kamudan ve kamusal alandan tamamen geri çektirilerek eve hapsedilmek isteniyor.

Bu eril  baskı ve korku rejimiyle tarihsel kazanımlarımıza , emeğimize , örgütlülüğümüze, eşitlik ve özgürlük mücadelemize ket vuracaklarını zannedenlere buradan bir kez daha sesleniyoruz:

Haklarımızdan, örgütlülüğümüzden ve alanlardan çekilmeyeceğiz.

  • KESK’li kadınlar olarak 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma, birlik ve mücadele günü etkinlikleri çerçevesinde bir hafta boyunca sokaklarda, alanlarda, işyerlerimizde  engellemeye çalıştığınız  sesimizi  daha fazla duyurmak, yasaklarınıza inat   kadınlarla  daha fazla bir araya geleceğiz.
  • 20 kasım pazar günü tüm illerde sokakları yasaklayan darbe  ve  OHAL uygulamalarına  karşı ”Yasaklara,  Şiddete, muhafazakarlığa ve  dayatmalara karşı  kadınlar  özgürlüğe yol açıyor”temalı   bisikletli şehir turlarıyla  eylemlerimizi başlatıyoruz.
  • Bir hafta boyunca kuracağımız stantlarda giderek artan erkek-devlet şiddetini teşhir ederek taleplerimizi dile getirdiğimiz bildirilerimizi dağıtacağız.
  •  Cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele etikleri için kapıları mühürlenerek kapatılan kadın kurumları ve dernekleriyle dayanışma ziyaretleri  yaparak, erkinize, şiddetinize ve sömürü düzeninize karşı örgütlenmeye devam edeceğiz.
  • Cezaevlerinde ağır koşullarda  haksız ve hukuksuz bir biçimde tutsak edilen kadınlara özgürlük talebini dile getirdiğimiz  etkinlikleri gerçekleştirerek, postaneler önünde  kitlesel açıklamalarla dayanışma  kartlarımızı göndereceğiz.
  • Darbe fırsatçılığıyla konfederasyonumuza ve iş  güvencemize  yönelik saldırılar çerçevesinde  açığa alınan ve ihraç edilen kadın üyelerimizle dayanışma etkinlikleri ve açıklamalar yapacağız.
  • 25 Kasım’da tüm kadın örgütleriyle ortaklaşacağımız meşaleli yürüyüşler, oturma eylemleri ve kitlesel açıklamalar yaparak sokaklara sahip çıkacağız.

BİZ KESK’Lİ KADINLAR OLARAK;

Buradan bir kez daha ifade ediyoruz.

Bin bir şiddet, hile ve cebrinizle, bizim bedenlerimiz üzerinden savaşı sürdürmenize, koyu bir diktatörlüğü kurmanıza, diktatörlüğün bekasının aracı olmayacağız!

 

İŞİMİZE GELECEĞİMİZE VE KAZANIMLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ!

SUSMAYACAĞIZ YILMAYACAĞIZ DİRENECEĞİZ VE KAZANACAĞIZ!

FAŞİZME KARŞI KADINLARIN DİRENİŞİ KAZANACAK!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]