İhraç edilen üyelerimizle birlikte dayanışmayı ve ortak mücadeleyi yürüteceğiz. Bunu yaparken diğer taraftan hukuki süreçleri eksik bırakılmamız gerekir. Öncelikle ilinizde bulunan şube/temsilciliklere başvuruda bulunmak önemlidir.

Hukuki süreçler ilişkin yapılacak işlemler ise;

  • İtiraz için Valiliklere dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.(Dilekçe taslağı ektedir)
  • Ulusal hukuk(sırayla idare mahkemeleri-Danıştay- AYM) ve Uluslararası hukuk(AİHM) olmak üzere ikili davalar eş zamanlı açılacaktır. Davalar için hazırlanacak dosyada bulunması gereken evraklar ise;
  1.  Avukatlara vekalet(avukat bilgilerini şube/temsilciliklerden alabilirsiniz)
  2.  Bilgi notu(dosyada sizin ile alınmasını istediğiniz bilgi ve belgeler; işe başlayış tarihi, son çalıştıkları (ihraç edildikleri) kurum ve sendikal eylem/etkinliklerden dolayı varsa adli/idari soruşturmalar ve sonuçlarını, başarı belgeleri, sicil notları vb)
  3.  Nüfus Cüzdanı FotokopisiAİHM Avukatlık Ücret Sözleşmesi doldurulup imzalanması (şube/temsilciliklerden alabilirsiniz)
  4.  AİHM Başvuru Belgesi doldurulup imzalanması (Belge ekte )
  • Tüm bunları yaparken birbirimizle dayanışmayı unutmamak gerekir. Bu hukuksuz uyguların geri alınması bizim ortak mücadelemiz ve dayanışmamızla mümkündür.

 

EKLER:

Valiliklere Verilecek Dilekçe

AİHM Başvuru Belgesi

 

Belegeler İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]