Sendikamızın almış olduğu karar gereği bugün (31 Ekim 2016) öğle saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirdik.

polisin yaptırmama çabasına rağmen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kararlı bir duruş sergilemesi ile basın açıklamasına geçildi.

Basın Açıklamasını sendikamızın Eş Genel Başkanı İbrahim Kara gerçekleştirdi.

İhraçları direnişle karşılayacağız” diyerek sözlerine başlayan Kara, “sendikamız üyeleri sağlık alanındaki yolsuzluklara, halkın sağlık hakkını metalaştıran ve yoksulları hizmetlerden dışlayan neoliberal uygulamalara, AKP-cemaat işbirliğiyle gerçekleştirilen kadrolaşmalara, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma ve yaşam hakkının yok sayılmasına karşı mücadele etmiş ve bu nedenle defalarca mahkemelerde yargılanmış, sürgün edilmiş, cezalandırılmıştır.”  diyerek sözlerini sürdürdü.

Kara sözlerini “Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, dün olduğu gibi bugün de halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkını metalaştıran, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşamını güvencesizleştiren, niteliksiz kişilerle sağlık ve sosyal hizmet alanındaki hizmetin niteliğini kötüleştiren, iş barışını bozan, sendikal hakları, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü yok sayan dayatmalara karşı mücadelemizden asla ödün vermeyeceğiz.

AKP, ırkçı ve gerici iktidarını, tek adam diktatörlüğü ile pekiştirmek için kendine muhalif olanları baskı ile, ihraç ile, cezaevi ile engellemeye çalışsa da, SES’imizi engelleyemeyecektir.

Hukuksuzluğu kurala dönüştüren, antidemokratik uygulamaları demokrasi diye yutturmaya çalışan, barışı istenmemesi gereken bir talep olarak sunan AKP iktidarının son KHK ile birlikte yapmış olduğu kavga davetine vereceğimiz cevap nettir.

Davetiniz kabulümüzdür.

Bu günden başlayarak direniş bayrağını işyerlerine, kent meydanlarına taşıyacağız. Herkes bilmelidir ki bu şekilde mevcut Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, ILO Sözleşmelerine aykırı bir şekilde gerçekleştirilen ihraçlar fiili ve hukuksal mücadele ile mutlaka geri dönecektir. Nasıl ki 1402 sayılı kanunla 12 Eylül döneminde ihraçlar gerçekleştirildi ve yıllar sonra bu ihraçlar kamuya geri döndü ise bu sefer bu kadar uzun süre beklemeden daha kısa sürede arkadaşlarımızın kamu görevine dönmesini sağlayacak etkin mücadeleyi yürüteceğiz. Hiç kimsenin bundan kuşkusu olmamalıdır.

İşimize geri dönene ve bizim olanı alana kadar mücadele edeceğiz.

AKP yenilecek, biz kazanacağız” diyerek tamamladı.

Basın açıklaması sonrasında şube binasında yapılan ihraç edilen arkadaşlarımızın da katıldığı üye toplantısında soruşturmalar, açığa almalar ve ihraç gibi her türlü faşizan uygulamanın karşısında dayanışmanın ve direnişin önemine dair vurgular yapıldı.

 

Basın Metni İçin >>>

675khkurfa3

675khkurfa2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]