Darbe ile mücadele, darbeye ve darbeci anlayışa tek karşı çıkan kesimin baskı altına alınmasına dönüşmüştür. Meclisin açılışından sonra ilk olarak savaş tezkeresi çıkarılmış, OHAL’in 3 ay daha uzatılması yönünde karar verilmiş, Başbakanlık emri ile haklarında kapatma kararı verilen tv kanallarına ve radyolara yönelik polis baskınları ile çok sayıda televizyon binası mühürlenmiştir. OHAL nedeniyle Meclis’in işlevini sağlıklı biçimde yerine getiremediği, yasama ve yürütmenin KHK’lara indirgendiği, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı, kamu emekçilerinin işsizliğe ve güvencesizliğe sürüklendiği bir ortamın kalıcılaştırılması adına muhalif basın yayın kuruluşlarına yönelik baskılar giderek tırmanmaktadır. Başbakan emriyle çok sayıda tv ve radyo kuruluşuna yayın yasağı getirtilmesinin ardından bugün Hayatın Sesi TV polis tarafından basılmış ve mühürlenmiş, hemen ardından İMC TV polis baskınıyla kapatılmıştır.

Muhalif basın, muhalefetin örgütlenmesi, sesinin kitlelere ulaşması ve çoğalması adına önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle muhalif yayın organlarına yönelik saldırılar yalnızca halkın haber alma hakkına değil, aynı zamanda emekçilerin, kadınların ve tüm ezilenlerin örgütlenme hakkına da saldırıdır. Haklarımız ve taleplerimiz için direnmeye, susturulduğumuz yerde yeniden milyonlarca ses olarak yan yana durmaya devam edeceğiz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]