Tüm meslektaşlarımızı ‘Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları’na bekliyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık emek ve meslek örgütleri, tüm meslektaşlarına “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları”na katılmaları çağrısını yaptı. 7 Eylül 2016 günü TTB’de düzenlenen basın toplantısında, “Emekten, demokrasiden ve barıştan yana saf tutan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini gücümüze güç katmaya, sesimize ses vermeye davet ediyoruz” denildi.

Basın toplantısına Eş Genel Başkanlarımız Gönül Erden ve İbrahim Kara , TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai saglik_emek_ortak2Berber, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hande Arpat ile Dev Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu katıldılar.

Ortak açıklamayı okuyan Dr. Arzu Çerkezoğlu, bugüne kadar ertelenmiş emek karşıtı ne kadar yasa varsa, hepsinin darbe fırsatçılığı ve KHK’lar eliyle bir çırpıda geçirildiğini belirterek, itiraz edenlerin, eleştirenlerin akıl almaz suçlamalara maruz bırakıldığını kaydetti. Çerkezoğlu, toplumun çoğunluğunu oluşturan emekçiler, kadınlar ve ezilenler açısından yeni yıkımların derin temellerinin atıldığını söyledi.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, yaşanan süreci hep birlikte değerlendirerek, çalışma koşullarının ağırlaştırılması, iş ve emeklilik güvencesinin ortadan kaldırılması, sağlık bilimleri eğitimlerinin niteliksizleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesizleştirilmesi, sosyal güvenlik haklarının gasp edilmesine karşı, “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları”nı gerçekleştirmeye karar verdiklerini belirten Çerkezoğlu, emekten, barıştan ve demokrasiden yana olan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de güçlerine güç vermeye çağırdı.

Eş Genel Başkanımız Gönül Erden de, AKP’nin 1 Eylül gecesi kendi eliyle bir darbe daha yaptığını, ne hukuku, ne demokrasiyi tanımadığını kaydetti. 12 Eylül karanlığını izleyen yıllarda mücadele yürüten bir gelenekten gelenler olarak bunları ilk kez yaşamadıklarını belirten Erden, her türlü direnişi sürdüreceklerini ve bu karanlığı yeneceklerini söyledi. Erden, Demokrasi İçin Emek Buluşmaları kapsamında söyleşiler, paneller, tartışmalar, eylemler gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, bir gecede yüzlerce sağlık emekçisinin herhangi bir kanıt gösterilmeden darbe bahanesiyle işinden edildiğini belirterek, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yanyana durarak sesimizi yükselteceği, mesleğimizi yapacağız, halka gerçekleri anlatacağız ve sağlık hizmetinin evrensel değerlere göre yapılması tutumumuzdan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Basın Açıklaması İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]