Adana Kamu Hastaneler Birliği Kurumu Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne bağlı 100.Yıl Diş Tedavi ve Protez Merkezinde çalışan kamu emekçisi Diş Protez Teknisyenleri, uzunca bir süredir çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla mücadele etmektedirler.

Çalışanların temel talepleri; 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun temel kaidelerinden olan İnsanca çalışma koşulları, sağlık gözetimine tabi tutulmaları ve daha önce yapıldığı söylenen, ancak bir türlü ortaya çıkarılamayan risk analizinin bir an önce yapılmasıdır.

Bu haklı ve meşru taleplere konu olan meslek kolu “diş protez teknisyenliği” dir. Çalışma Bakanlığınca “çok tehlikeli” sınıfında yer alan bu meslek kolu çalışanları;

* Çalıştıkları laboratuvarlarda devamlı yanan bek ocaklarında yumuşatılan base plak ve mumun ortaya yaydığı kokular, alçı kesme makinası ve kompresör gibi aletlerin gürültüsü ve kullanılan kimyasal kokuları yetersiz havalandırma gibi çalışırken birden fazla risk faktörüne maruz kalmakta, oysa günümüzde laboratuvarlarda  vakumlu toz emici, buharlı basınç genel havalandırma,  bağımsız havalandırma, üstten üfleyip aşağı sağ ve soldan dışarıya veya su havuzuna tozu tahliye etmeli, tesviye ve diş dizim sırasındaki toz/parafin gazına maruziyetin önüne geçmek için kabinli masalar ve her işlem için ayrı odalar olmalıdır. Toz oranları gürültü oranları ölçülmeli, sonuçlar çalışanlarla paylaşılmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman ve toplu koruma yöntemleri kullanılmalıdır.

*Bu maruziyetin  süresi arttıkça  diş teknisyenleri; akciğer göğüs  hastalıkları, cilt ve göz hastalıkları, boyun ve bel fıtıkları, işitme ve görme bozuklukları, sinir sıkışmaları, astım, koah hastalıkları ve  tedavisi olmayan silikosiz ve pnömokonyoz gibi meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Adana ağız ve diş sağlığı merkezinde 2 diş teknisyeni, tbc ve solunum yolu hastasıdır.

Çalışma ortamındaki tozun yoğunluğuna ve çalışırken kullanılan kimyasal materyal maruziyetine bağlı olarak gelişen bu hastalıklardan korunmanın tek yolu tam da çalışanların talep ettiği gibi ” sağlıklı ve toplu koruma yöntemlerinin” uygulandığı çalışma ortamının sağlanmasıyla gerçekleşebilir.

Çalışırken hasta olmamak ve yaşam sürelerinin sağlıklı geçmesi adına iletilen bu taleplere hastane idaresi birden fazla soruşturma açarak ve diş laboratuvarını kapatma tehdidiyle cevap vermiştir. Özellikle bu saldırılar, Ses üyesi Can KILIÇ’ın “6331 sayılı kanuna” istinaden “çalışmaktan kaçınma hakkı”nı kullanmaya başlamasıyla yoğunluğunu arttırmış, artık çalışanlar açısından işyeri olmaktan çıkmış laboratuvar da çalışan tüm diş teknisyenleri hakkında idari soruşturma açılmıştır adeta “polis karakolu” na dönüşmüştür.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nu temel alan çalışan taleplerini soruşturma terörüyle boğmaya çalışanlara ve ihtisas alanı Diş olan bir hastanenin laboratuvarının kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Diş teknisyenlerinin sağlıklı bir ortamda çalışma talebi, en temel insan hakkıdır ve sağlık bakanlığı bu talebi uygulamakla yükümlüdür.

Hizmet alımı yoluyla kamu çalışanlarının İSİG’e ilişkin taleplerini boşa çıkarmak yerine, kamu bir an önce “işveren” olduğunu kabul etmeli ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Unutulmamalıdır ki, bizler taşeronuyla kamu çalışanıyla aynı mesleği icra ediyoruz ve bu mücadele aynı zamanda taşeron diş teknisyenlerinin de mücadelesidir.

Adana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 35 diş teknisyen çalışmaktadır. Bunun 15’i 100. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışmaktadır. Diş teknisyenlerinin her birinden 22 iş gününde 27 parça protez, 22 parça tamir ve besleme yapması istenmektedir. Bu toplamda 25’i geçmemelidir. Aynı işyerinde hizmet alımı ile yapılan diş laboratuvarlarında çalışan taşeron diş teknisyenleri daha zor şartlar altında çalışmakta, daha az kişi ile misli işler yaptırılmaktadır. Burada amacın diş laboratuvarlarının özel alana terk edilerek piyasalaştırılmaya açılması olduğunun farkındayız. Sağlığın piyasalaşmasına karşı yürüttüğümüz mücadelemiz devam edecek, Diş Teknisyenlerinin haklı mücadelesinde onların yanında olacağız. 100. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yöneticilerine Kamu Hastaneleri Birliğine çağrımız bir an önce sağlıklı olmayan çalışma koşullarının düzeltilmesi haksız ve hukuksuz uygulamalardan vaz geçmesi yönündedir. Aksi halde insani çalışma koşulları oluşana kadar haklı mücadelemiz devam edecektir. 27.06.2016

 

 

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ

 

 

 

 

SES ADANA ŞUBE                  ADANA TABİP ODASI               DEV SAĞLIK İŞ

                                                                                              ÇUKUROVA BÖLGE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]