SES ve TTB’nin Hazırladığı “Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum” Raporu açıklandı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak 6-7 Mart 2016 tarihlerinde Cizre’de gerçekleştirilen incelemelerin ardından hazırladığımız rapor 29 Mart 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısına SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler  ve İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu adına Dr. Süheyla Ağkoç katıldılar.

Raporu okumak için: cizre_rapor

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]