TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK  ve SES İşyeri Temsilcisi Mahmut BAKAY’ın açığa alınması Tepecik Hastanesinde 31 Mart 2016 Perşembe günü öğle arası yapılan kitlesel bir basın açıklaması ile protesto edildi.

SES ve TTB’nin çağrısıyla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan   sağlık emekçileri, sağlık ve demokratik kitle örgütü temsilcileri  Dr. Fatih SÜRENKÖK ve Mahmut BAKAY’ın  görevine iade edilmesini istedi. Basın açıklamasına KESK  Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, SES Eş Genel Başkanı İbrahim KARA, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden ŞENER, TTB Merkez Konseyi üyeleri  Dr. İsmail BULCA ve Dr. Şeyhmus GÖKALP , KESK , DİSK, TMMOB  başta  olmak üzere , sendika, meslek örgütü , siyasi parti, demokratik kitle örgütü  temsilcileri, sağlık  emekçileri, hekimler , hasta yakınları ve barış ve demokrasi savunucusu  katıldı.

Yoğun ilgi ve katılımın olduğu  eylemde,  ‘Emek ve İfade Özgürdür, Susmayacağız, Susmuyoruz” “SES ve KESK Susmaz”, “ Baskılar Bizi Yıldıramaz “, “ Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek “ sloganları atıldı.  ‘Emek, Demokrasi ve Barış Taleplerine Sahip Çıkıyoruz, Susmuyoruz, Susmayacağız’, ‘Değerlerimize, İfade Özgürlüğümüze, Sağlık ve İnsan Haklarına Sahip Çıkıyoruz’ yazılı pankartlar açıldı. “ Biz Çocuklarımıza Onurlu Bir Gelecek Bırakacağız Ya Siz”,  ‘Emek ve İfade Özgürdür, Susmayacağız’, “ Çocuklarımız Ne Olacak” “ Hekimime Dokunma” “Dr Fatih İyi İnsan İyi Hekim “ yazılı afişler  taşındı.

Basın açıklaması öncesinde Dr. Fatih Sürenkök  ve Mahmut Bakay  birer  konuşma yaptı. Öncelikle İzmir Valisi’ne teşekkür eden Sürenkök, “Bu sayede ben sevenlerimle bir araya gelmiş oldum. Bana verdikleri destek dolayısıyla çok mutlu oldum. Ama diğer yandan çok üzgünüm. Hastalarım, çocuklar var. O çocukların bana ihtiyacı var. Hastalarıma ne olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Uygulamanın haksız olduğunu ve hukuki yoldan mücadele edeceğini belirten Sürenkök, bütün destek verenlere teşekkür etti.  Mahmut  Bakay  “ bize destek veren herkese, sendikama, arkadaşlarıma,  sendika, oda, parti ve dernek temsilcilerine teşekkür ederim. Sağ olun var olun “ diyerek dayanışma ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SES İzmir Şubesi  es başkanı Rukiye Çakır  tarafından yapılan basın açıklamasında   Dr Fatih Sürenkök ve  Mahmut Bakay ile ilgili   kararların hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirterek ,  bu işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava süreci başlattıklarını,   Sürenkök ve Bakay’ın en kısa süre içinde görevlerine geri dönmelerini beklediklerini söyledi.

SES İzmir Şube Eş Başkanı Çakır,  “Bu anti demokratik ve hukuk dışı kararlar barış, demokrasi ve emek mücadelesini bastırmaya, etkisizleştirmeye, korku salarak sindirmeye yöneliktir. Bu sendikal mücadeleye yönelik bir saldırıdır. TTB nezdinde dile getirilen sağlık ve insan hakkı değerlerine saldırıdır.

Bugün buradan hep birlikte haykırıyoruz. Emek ve İfade Özgürdür. SES ve TTB susmaz , susmayacağız ve susmuyoruz. Bu antidemokratik faşizan sindirme girişimlerini protesto ediyoruz. SES ve TTB ye yönelik saldırılara kitlesel demokratik tepkimiz ile yanıt veriyoruz veremeye de devam edeceğiz. Sağlık emekçileri burada, İzmir’in emek ve demokrasi güçleri, emek ve meslek  örgütleri temsilcileri burada, İzmir ‘in aydınlık yüzleri  burada.  Bizler değerlerimize, ifade özgürlüğüne, sağlık hakkı, insan hakları, emek, demokrasi  ve barış talebimize sahip çıkmak için buradayız. Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek için buradayız. Biz çocuklarımıza pişmanlıklarımızı, keşkelerimizi  anlatmak istemiyoruz.

İfade özgürlüğüne, barış talebine, sağlık ilke ve değerlerine yönelik yapılan bu saldırı karşısında siz sağlık emekçilerini, emek, demokrasi ve barış güçlerini yanımızda görmek bizim mücadele gücümüze güç katıyor. Desteğiniz için sağ olun var olun. Sesimiz sizinle daha gür ve çoskulu çıkıyor. Hep birlikte AKP baskı ve sindirme girişimlerine boyun eğmeyeceğimizi, onurumuza ve değerlerimize sahip çıkacağımızı gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz.” dedi.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener de, Fatih Sürenkök’ün Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle halkın sağlık hizmetine erişiminin kısıtlanmış olmasını, doktorların ve sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmamasını vurgulayan ve bunların düzeltilmesini talep eden bir konuşma yaptığını, bu açıklamanın TTB tarafından pek çok kez yapıldığını vurguladı. TTB’ye yasayla verilen görevlerden birinin halkın sağlık hakkını korumak ve geliştirmek olduğunu kaydeden Şener, bu çerçevede Van Depremi’nde, Artvin Cerattepe’de, Sivas Bakırtepe’de, Soma Katliamı’nda da, Gezi olaylarında halka gazla saldırılmasında TTB’nin halkın sağlığını korumak üzere uyarılarda bulunmuş olduğunu hatırlattı. Şener, “Ama bugün Fatih Sürenkök’e karşı haksız, antidemokratik ve hukuksuz bir saldırıda bulunulmuştur” diye konuştu. Bunun nedenini tahmin edebildiklerini belirten Şener, Fatih Sürenkök’ün İzmir Tabip Odası Başkanlığı, TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği, TTB Merkez Konseyi üyeliği görevlerinde bulunmuş, meslektaşları ve hastaları tarafından sevilen ve sayılan bir isim olduğunu, iyi hekim olarak tanındığını ve bilindiğini, ona yönelik bu saldırının yaklaşan İzmir Tabip Odası seçim sürecine müdahale gayesi taşıdığını kaydetti.

Şener, sözlerini “Elbette biz TTB olarak bu haksız, antidemokratik hukuksuz eyleme karşı ve buna benzer eylemlere karşı meslek örgütümüzü iktidarın baskılarından korumak için hukuk kuralları içerisinde kalarak demokratik vicdani ve ahlaki yollarla mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek tamamladı.

KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse , SES İşyeri Temsilcisi Mahmut  Bakay  ve Dr. Fatih Sürenkök’e  yönelik tutumun hukuksuz olduğunu söyledi. İktidarın  kendi gibi düşünmeyen,  farklı söz söyleyen, eleştiren sendika ve  meslek örgütlerini ı baskı altına almak için bu yollara başvurduğunu belirten Köse, “Türkiye  olağanüstü bir baskı  döneminken  geçiyor, her gün insanlar ölüyor,  barış ve demokrasi talepleri gayri insanı ve hukuki yollarla bastırılmaya çalışılıyor  bu kabul edilemez. Etmiyoruz da.  Emek , barış ve demokrasi talepleri AKP hükümeti tarafından faşizan uygulamalarla bastırılmak isteniyor.  Bizleri  sindirmeye, korku salarak etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlarımıza yapılan da budur. Arkadaşlarımız üzerinden bizlere örgütlerimize, değerlerimize ayar vermek istiyorlar, KESK  ve SES bu nu kabul etmez edemez. Bizim mücadele tarihimiz ve ilkelerimiz buna izin vermez. Bizi susturamazlar, ayar çekemezler, İzin vermeyiz. . Her geçen gün bu hukuksuz ve anti demokratik uygulamalara yenileri  ekleniyor, bu düzen pisliği ve kokuşmuşluğunu bizlere saldırarak örtmeye çalışıyor.  Battıkça saldırının dozu artıyor. Biz bu saldırılar karşısında emeğin hakkını savunmaya devam edeceğiz, barış talebini yükselteceğiz,  demokrasi ve özgürlükler için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızla ilgili işlemlerin iptal edilmesini istiyoruz. Bu hukuksuzluğu yapanlardan hesap soracağız. Olayın takipçisi olacağız. “ şeklinde konuştu.

Sağlık ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinden oluşan kalabalık  bir heyet, basın açıklamasının ardından otobüslerle İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne giderek, Genel Sekreter Ahmet Emin Erbaycu ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, Sürenkök’ün hasta bakmaya devam etmesinin soruşturmaya nasıl bir etkisinin olabileceği , Mahmut Bakay ‘ın  işinin soruşturmaya nasıl engel olduğu soruldu. Sürenkök’ün bu açıklamayı TTB Merkez Konseyi sıfatıyla yapmış olduğuna dikkat çekilerek, 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre bir soruşturma yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilerek, hem Sürenkök hem de Bakay için görevden alma işleminin düzeltilmesini talep edildi. Gerek KESK gerekse SES ve TTB olarak bu sürecin takipçisi olacağı belirtildi.

 

          

Basına ve Kamuoyuna;

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK ve Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Mahmut BAKAY İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine İzmir Valiliği’nin kararıyla 29.03.2016 günü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesi gereğince geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldılar.

Kararlara gerekçe olarak, Dr. SÜRENKÖK 15.12.2015 tarihinde saat 19.00’da Diyarbakır Sur’daki sokağa çıkma yasağına ilişkin İzmir’de yapılan basın açıklamasındaki sözleri ve toplantı sırasında atılan sloganlar, Mahmut BAKAY’ın ise sosyal medyada Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç’a yönelik eleştiri içeren paylaşımı gösterilmiştir. Dr. Fatih SÜRENKÖK, söz konusu konuşmasında, sokağa çıkma yasakları nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan güçlükleri, hastaların hastanelere ulaşamadığını, orada çalışan hekimlerin ve sağlıkçıların zorluklarını aktarmış ve bunların düzeltilmesini talep etmiştir.

Mahmut BAKAY ise Facebook’ta Cumhuriyet ismiyle yapılan bir paylaşımı, herhangi bir yorum yapmadan beğenmiş ve paylaşmıştır.

Dr. Fatih SÜRENKÖK hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik Makamına yazılan yazıda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı belirtilmiş, ancak yaptığımız araştırma sonucunda savcılıkta Dr. Fatih SÜRENKÖK hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığı tespit edilmiştir.

Mahmut BAKAY hakkında ise sürdürülen disiplin soruşturmasında Kınama cezası verilerek soruşturma sonuçlandırılmış olmasına rağmen, Genel Sekreterlikten yazılan yazı üzerine disiplin amiri verilen cezayı geri aldığını, dosyanın gereği için Genel Sekreterliğe gönderildiğini bildirmiştir. Daha sonra Genel Sekreterliğin teklifi üzerine Vali Onayı ile Mahmut BAKAY görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştır. Ne var ki Genel Sekreterliğin teklif yazısının tarihi 21.03.2016 iken Valilik Olur tarihi tekliften 3 gün önce 18.03.2016’dır.

Bu durumdan açıkça anlaşıldığı üzere üyelerimizin görevden uzaklaştırılması önceden kararlaştırılmış, daha sonra bu sonuca gerekçe yaratılmaya çalışılmıştır.

Amaç bellidir. Bu uygulama Kamu Görevlileri Sendikalarının yetki sürecinde işyeri temsilcimizin etkisizleştirilmesi, sendikal faaliyetten alıkonulması ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde yandaş sendikanın yetki almasını sağlama girişimidir. İzmir Tabip Odası seçim sürecine girmiştir ve Dr. SÜRENKÖK İzmir Tabip Odası yönetim kurulu adayıdır. Oda seçimlerine yaklaşılırken oda yönetim kurulu üyeliği için aday olan bir hekimin hukuksuz bir biçimde görevden uzaklaştırılması iktidarın seçimlere müdahalesi anlamına gelmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için yönetici organlar, Temsilcilerin, Anayasa, AİHS ve diğer Uluslararası Sözleşme hükümlerinden kaynaklı var olan güvencelerini yok saymakta, örgütlenme ve ifade özgürlüklerini ihlal etmekten kaçınmamakta, açıkça suç işlemektedirler.

Genel olarak sendikamız üyesi hekimlerin ve işyeri temsilcilerimizin kaygılarını dile getirmesi üzerine en temel özgürlük olan ifade özgürlüğünü engellemek, yıldırmak, gözdağı vermek, yargısız infazlara girişmek kabul edilemez. Yönetim kademelerinin bu çabaları, üyemiz ve temsilcimiz Dr. Fatih SÜRENKÖK ve Mahmut BAKAY üzerinden sağlık emekçilerini yıldırma girişimidir.

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu hukuksuz karardan derhal vazgeçilmeli,  üyelerimiz görevlerine başlatılmalıdır.  Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlünün önünde engel teşkil edecek hiçbir antidemokratik uygulamaya izin vermeyeceğiz.

 

                                                                                                          SES İZMİR ŞUBESİ

izmirisyeritemsilciacigaalinma6

izmirisyeritemsilciacigaalinma5

izmirisyeritemsilciacigaalinma4

izmirisyeritemsilciacigaalinma3

izmirisyeritemsilciacigaalinma1

izmirisyeritemsilciacigaalinma2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]