Ağrı’da Suruç katliamını protesto ettikleri için sendikamızın Ağrı Şube Yöneticileri ve üyelerinin de içerisinde olduğu 15 kişinin yargılaması yapıldı ve mahkeme 29 Mart’a ertelendi.

Kobane’li çocuklara oyuncak götüren 33 gencin 20 Temmuz’da Suruç’ta katledildiği bombalı saldırı sonucunda Konfederasyonumuzda içerisinde olduğu emek ve meslek örgütleri 21 Temmuz’da ülkenin dört bir yanında basın açıklamaları ile katliamın kınanması yönünde karar almışlardı. Ağrı’da da diğer illerde olduğu gibi basın açıklaması gerçekleştirildi. Sonrasında Ağrı Valisinin talimatı ile içerisinde sendikamızın yönetici ve üyelerinin de içerisinde olduğu kamu emekçilerine dönük açığa alma, memuriyetten men edilmelerine dönük soruşturmaların yanı sıra ağır ceza mahkemesinde yargılanmaları süreci işletilmiştir.

Bugün (23 Şubat) mahkemede görüşülecek bu davayı izlemek üzere Ağrı Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Ortak Basın Açıklamasını Ağrı Tabip Odası Başkanı Ulaş Yılmaz gerçekleştirdi. Sonrasında KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, TTB Merkez Konsey Başkanı Beyazıt İlhan, THİV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı ve Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şahut Duran birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından adliyeye girildi.  Arkadaşlarımız sendikamızın almış olduğu kararı gereği ve insani olarak bu basın açıklamasında yer aldıklarını ifade ettiler. Mahkeme 29 Mart tarihine ertelendi.

Bu davayı izlemek ve dayanışma amacıyla Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara’nın yanı sıra KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, BES Genel Sekreteri Davut Balıkçı, Tüm Bel Sen Genel Mali Sekreteri Hanifi Demir, TTB Merkez Konsey Başkanı Beyazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel, TTB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şeyhmuz Gökalp, TTB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Fatih Sürenkök, THİV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şahut Duran, Ağrı Adliyesinde yer aldılar. Ayrıca Aydın, Mersin, Van ve Muş illerinden katılım da gerçekleşti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]