İSTANBUL AKSARAY; İmzacı Akademisyenlere açılan soruşturma derhal geri çekilsin!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bu suça ortak olmayacağız imza kampanyası sonrası haklarında soruşturma açılan akademisyenlerin yanınızdayız demek için SES Aksaray Şube, İstanbul Tabip Odası ve Eğitim Sen 6 nolu Üniversiteler şubesi olarak ortak basın açıklaması yapıldı.Saat 12.30’da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez bina içinde toplanıldı ve ana kapıya dek bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte “Baskılar, Soruşturmalar istaksarayakdmssorusturma2Bizleri Yıldıramayacak! Barış Diyen Bu Ülkenin Onurlu Aydınlarının Yanındayız!” pankartı açıldı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri de “Barış İsteyen Akademisyenlerin Yanındayız” pankartıyla kortej oluşturarak basın açıklamasına destek verdiler.

Şube başkanı Aydın Erol ilk konuşmayı yaptı. Konuşmasında   “Bu ülkede savaş yaşanıyor, tıpkı Ortadoğu’da yaşandığı gibi. Aydınlar, akademisyenler herkes barışa ses verdi. Bunun için bir imza kampanyası başlatıldı. Hemen ardından imzacılara karşı bir linç kampanyası başlatıldı. Akademisyenlerin yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz, soruşturmalar son bulsun diyoruz” dedi. Daha sonra İstanbul Tabip odası başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ve Türk Tabipler Birliği ikinci başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından ortak basın metnini Zeynep Kıvılcım okudu.

Açıklamanın okunmasının ardından akademisyenler idareye dilekçelerini vermek için üniversiteye girdiler. Hocalarına destek vermek üzere orada bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin okula girişi ise Özel Güvenlik ve polis tarafından engellendi. Bazı akademisyenler de üniversite binasına alınmazken 4 öğrenci gözaltına alındı.

 

 

Türkiye’nin Barış İsteyen Akademisyenleri ve Araştırmacıları Soruşturuluyor!

Türkiye son 7-8 aydır hükümet eliyle itildiği politik kaos, kargaşa ve savaş atmosferinden çıkmaya uğraşıyordu. Böyle bir ortamda barış ve siyasi müzakere öneren bilim insanları, en temel düşünce ve ifade özgürlüklerini kullanarak bu fikirlerini kamuoyuyla ve TBMM ile paylaştılar. Bunun karşılığı ise siyasi iradenin işaretiyle başlatılan bir cadı avının hedefi olmaları oldu. Organize suç örgütü liderlerinden savcılara kadar geniş bir kesimin bu cadı avının gönüllü katılımcıları olduğunu görüyoruz.

Üniversite yönetimleri de YÖK’ten gelen yazılı bir talimat doğrultusunda bu kötü niyetli kampanyanın parçası oldular. Akademisyenlere disiplin soruşturmaları açıldı ve bazı arkadaşlarımız bu soruşturmalar süresince açığa alındılar. Açığa alma ve soruşturma uygulamaları kimi vakıf üniversitelerinde de görüldü. Üstelik sanki buralarda görev yapan akademisyenler kadro güvenceleri yönünden iş kanunuyla bağlılarmış gibi, bazı arkadaşlarımızın da sözleşmeleri feshedildi. Kamu üniversitelerinde ise bazı imzacıların atamaları yenilenmeyerek senelerdir emek verdikleri üniversiteleri ile ilişkileri kesildi. Atamaların yenilenmemesi tehdidi, Demokles’in Kılıcı gibi tüm imzacıların tepesinde sallanıyor. Siyasi irade Türkiye’de medya düzenine yaptığı müdahalenin bir benzerini üniversitelere yapmaya çalışıyor.

Bilim insanlarına açılan bu soruşturmalar hukuka aykırıdır. Tüm yurttaşların siyasi kanaatlerini açıklama hakları vardır, öte yandan fikirlerini beyan etmek bilim insanlarının sorumluluğudur. Barış istemeyi kriminalize eden, akademisyenleri hedef tahtasına oturtan, üniversitelerin özerkliğini, akademik özgürlükleri ayaklar altına alan bu soruşturmalar derhal geri çekilmelidir.

Burada bir kez daha yineliyoruz ifade özgürlüğü akademik özgürlüklerin temelidir. İfade özgürlüğünün böylesi siyasi niyetlerle kısıtlandığı bir ülkede bilimsel faaliyetten bahsedilemez. Soruşturmalar sadece bu yola başvuran üniversitelerin itibarını zedelemektedir. Biz barış için sesini yükselten akademisyenlerle her zaman dayanışma içinde olacağız. Türkiye üniversitelerinin ideolojik sürek avlarına sahne olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Barışı, halkların kardeşliğini, yaşam hakkını ve ifade özgürlüğümüzü savunmaya devam edeceğiz.

Yaşasın Barış,

Yaşasın Özgürlük.

 

                                                                                   SES AKSARAY ŞUBE

                                                                                   İSTANBUL TABİP ODASI

                                                          EĞİTİM SEN 6 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]