İnsan Hakları İçin Hekimler: Türk Hükümeti Sağlık Hizmetlerine Erişimi Acilen Sağlamalıdır!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türk Hükümeti Sağlık Hizmetlerine Erişimi Acilen Sağlamalıdır!

Güvenlik Güçleri Türkiye’nin Güneydoğusunda Sağlığa Erişimi Engellemektedir!

 

New York, 3 Şubat 2016

İnsan Hakları İçin Hekimler* (PHR) bugün Türk Hükümetine Türkiye’nin güneydoğusunda güvenlik güçlerince engellenen sağlık hizmetlerine erişimi acilen sağlaması için çağrı yapar.

Yeni yayınlanan bir video güvenlik güçlerinin Cizre’de yaralılara yardım etme uğraşında olan silahsız sivil halkı öldürmesini göstermektedir. Türk Hükümeti Kürt isyancılar karşısındaki çalışmalarını yoğunlaştırdıkça, Kürt illerinde yaşayan siviller her geçen gün daha çok saldırı riskiyle yüz yüze kalmaktadır. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, tıbbi bakımın sağlanamadığı çok sayıda vaka olduğunu raporlamıştır. Hükümetin hem yaralı ve hastalara ambulansların ulaştırılması ve bu kişilerin sağlık kurumlarına taşınmasına izin vermemesi, hem de halkın hastane ve kliniklere erişimini imkânsız kılan 24 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulamalarını devam ettirmesi nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim bloke durumdadır. İnsan Hakları İçin Hekimler, Türk Hükümeti’nin halkın tıbbi imkânlara erişimini, tüm hasta ve yaralı sivillerle savaşçıların tıbbi bakım almasını ve tıbbi araçların ve personelin güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtmektedir.

İnsan Hakları İçin Hekimler Tıbbi Direktörü Dr. Vincent Iacopino “Türkiye’nin güneydoğusunda güvenlik güçlerinin yaralılara yardımcı olmaya çalışan sivilleri açıkça hedef aldığına ilişkin inandırıcı iddialar bulunmaktadır” demektedir. “ Türkiye, hasta ve yaralıların sağlık hizmetlerine bir kısıt olmaksızın erişimini gerektiren uluslararası normlara bağlı kalmak zorundadır”.

Bölgede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bir parçası olarak, Türk Hükümeti temel sağlık hizmetlerinin sunumu açısından her ikisi de kritik olan su ve elektrik dağıtımını da kesmiştir. Su kıtlığı hanelerde hastalık riskini arttırmakta ve üzerine güvenlik güçleri bakıma ihtiyaç duyan halkın evden sokağa çıkmasına izin vermemektedir.

Türkiye’nin güneydoğusundaki kaynaklar, halkın saldırı altında olmasının, kesintisiz devam ettirilen sokağa çıkma yasaklarının ve sağlık ve rehabilitasyon personelinin hareketliliğine dair kısıtlamaların çok ciddi sonuçlarını betimlemektedirler.

İnsan Hakları İçin Hekimler, devam eden operasyonlar çerçevesinde, Türkiyeli aktivistlerin çatışmalı durumlarda sağlık hizmetlerinin ve sağlık emekçilerinin korunmasını da içerecek biçimde uluslararası normlara bağlı kalmayı sağlamak için uluslararası gözlemci çağrısını destekler.

*İnsan Hakları İçin Hekimler, New York merkezli ve bilim ve tıbbı, kitlesel vahşeti ve ciddi insan hakları ihlallerini durdurmak için kullanan bir savunuculuk örgütüdür.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]