Eğitimciler Eğitimi Programının 2.Grup çalışmasının ilk toplantısı 06-07 Şubat 2016 tarihinde Eğitim Sen Genel Merkezinde 25 arkadaşımızın katılımı ile başladı.

İki günlük toplantıda;

-Isınma oyunları ile tanışma gerçekleştirildi.

-Eğitim programının amacı, çalışma yöntemi ve hedefleri katılımcılarla paylaşıldı. Programda beklentiler ve çalışma yöntemlerinin aktarılmasının ardından sosyal medyanın önemi tartışıldı. Sendikanın sosyal medya araçlarının etkin kullanımı ve sendikamız için kampanya hazırlama yöntemleri konuşuldu. Çalışmaların kamuoyuna doğru biçimde yansıtılabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı.

-Sosyal hareketler ve Yetişkin eğitimi başlığında; değişim yaratma hedefi bağlamında sendikaların yaptığı eylem, örgütlenme ve eğitim faaliyetleri üzerine konuşuldu.

-Emek Hareketine Giriş başlığında; oluşan dinamiklerin yeni bir emek hareketinin imkânı, emekçilerin özneleşme süreçleri, emek tarihi çalışmalarında mülksüzleştirme pratiklerinin önemi aktarıldı.

-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerin sağlığı ve güvenliği(SÇS) başlığında ise; iş kolumuzun ağır ve tehlikeli işler sınıfında olmasına rağmen gerekli düzenlemelerin yapılmadığı, iş yerlerinde yaşanan olumsuzluklar, bu olumsuzlukların politik kökenleri üzerine tartışmalar gerçekleştirildi.

Ayrıca;

  • Sağlık çalışanların çalışma saatlerini sınırlayan bir yasanın hazırlanması için mücadele edilmesi gerekliliği,
  • Sağlık emekçileri ve sendikaların hizmet üretim sürecine doğrudan müdahil olması gerekliliği
  • Her mevzuatın yeni bir mücadele alanı inşa olanağı sağladığının bilinmesinin önemi vurgulandı
  • Ve risk değerlendirme raporları konusunda çalışmaların yürütülmesinin önemi tartışıldı.

 

2grup1toplanti10

2grup1toplanti9

2grup1toplanti8

2grup1toplanti7

2grup1toplanti6

2grup1toplanti5

2grup1toplanti4

2grup1toplanti3

2grup1toplanti2

2grup1toplanti1

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]