Çin’de en az 7 hastanede son 6 ay içinde çok sayıda hemşire eşit işe eşit ücret talebi ve düşük ücretleri protesto etmek için iş bıraktı. Kadrolu ve sözleşmeli çalışanlar arasındaki ücret ve çalışma koşulları farkının oldukça çok olması, sözleşmeli çalışan hemşirelerin protesto ve iş bırakma eylemleri düzenlemesinin temel nedenidir. Çin’de 2013 ve 14 yıllarında da sağlık emekçileri çok sayıda protesto gösterisi düzenlemiş ve iş bırakma kararı almışlardı. Sağlık emekçileri kendilerine yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmişlerdi. Ancak koşullarda kayda değer bir gelişme elde edilemedi. Hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının bu denli kötü olmasının en önemli sebebi, işyerinde şiddet, düşük ücretler ve iş güvencesi sorunlarına odaklanan mücadeleci sendikaların bulunmayışı, mevcut sendikaların da hükümet yanlısı olmasıdır.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]