Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri, 22.10.2014 tarihinde YÖK tarafından tüm üniversitelere gönderilmiş ve söz konusu ilkelerin üniversite paydaşları için referans belge olarak uygulanması istenmiştir.

2014 tarihli bu yazı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından üyelerimize tebliğ edildiği ve ilkelere uyacakları konusunda çalışanlardan yazılı beyan alınmak istendiği Sendikamıza iletilmiştir.

Celal Bayar Üniversitesi tarafından 2014 tarihli bir yazının çalışanlar üzerinde baskıların artırıldığı böylesi bir dönemde çalışanların önüne getirilmesi zamanlama açısından manidar ve düşündürücüdür.

Yükseköğretim Kurumu Kanunu ve 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelinin görev ve sorumlulukları bu kanunlar ve ilgili mevzuat ile düzenlenmektedir. Görev ve sorumlulukları yasal mevzuat ile düzenlenen kamu personelinin ayrıca bir beyan imzalama zorunluluğu bulunmamaktadır. Sözleşmeyi imzalamak isteyen üyelerimizin ise söz konusu yazıyı “yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile” şeklinde şerh düşerek imzalaması önerilmektedir.

Sendikamız tarafından konu ile ilgili olarak YÖK ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak girişimlerde bulunulacaktır.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]