Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi/Yöneticisi Doç. Dr. Erhan Kurt tarafından takvimimize usulsüz toplatma…

Sendikamızın 2016 yılı takviminin kapağında 10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitiren arkadaşlarımızın resimleri ve “katilleri tanıyoruz” “hesap soracağız” ifadeleri olmasından rahatsız olan Yönetici/Başhekim Erhan Kurt Klinik Şeflerini, Sorumlu Hemşireleri arayarak takvimlerin kaldırılması yönünde talimat vermiştir.

Bunun üzerine sendikamız şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri görüşmesi ve bugün de Eş Genel bakirkoytakvimengelleme2Başkanımız İbrahim KARA, Şube Eş Başkanı Nuran Güngör Şube Hukuk ve TİS Sekreteri Sinan Turğul görüşmesinde hukuksuzluk yaptıkları dile getirilmiş ve bu hukuksuzluğa son vermeleri istenmiştir. Takvimimizi toplatma kararının doğru olduğu konusunda ısrar etmeleri nedeniyle bugün (21 Ocak 2016) bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

Basın Açıklamasını İşyeri temsilcimiz Sadık Çayan Mulamahmutoğlu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Sadık Çayan Mulamahmuoğlu “ …

Takvimlerimizi toplatarak yalnızca dostlarımızın anılarına saldırmıyorsunuz, Türk Ceza Kanununun 118.maddesindeki sendikal faaliyetlerin engellenmesi suçunu da işliyorsunuz. Türk Ceza Kanunun 118.maddesinin 2. Fıkrasında, “ Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” hükmü düzenlenmiştir. Hukukumuzda basılı bir eserin veya yayının dağıtımının durdurulması veya  engellenmesi ile ilgili ancak yetkili hakim kararı ile tedbir alınabilir.

Sendikamız olarak, tüm dost kurumlarla beraber arkadaşlarımızın anısını ve mücadelesini yaşatacağımızı açık YÜREKLİLİKLE ilan ediyoruz! Sadece takvim yapraklarında ve servis duvarlarında değil, yerleşkemizin yağmalanmasına karşı yürüttüğümüz mücadelede yani Bakırköy’ün ağaçlarında, kuşlarında,ormanında; emek, demokrasi ve barış adına bulunduğumuz her alanda bizleri daha fazla göreceksiniz!

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!!

KATİLLERİ TANIYORUZ, HESAP SORACAĞIZ!” diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.

Sonrasında ise Sendikamızın Eş Genel Başkanı İbrahim Kara’da konuşmasına “Hafta başından itibaren yöneticiler tarafından hastanemizde terör estiriliyor. Mesleğinin doktorluk olduğunu unutan hastane bakirkoytakvimengelleme3yöneticileri savcılığa soyunmuş, takvimimizi sorunlu ilan etmiş ve toplatılmasına karar vermiştir.

Merak ettik takvimimizin yapraklarını tek tek inceledik ancak biz sorunlu bir durumla karşılaşamadık. Sadece biz mi hastane çalışanlarına da sorduk onlar da sorunlu bir şey bulamadılar. Yönetici ile yapmış olduğumuz görüşmede anlaşıldı ki, takvimimizin kapağında yer alan resimden ve yazdıklarımızdan rahatsız olmuş.

Sen yönetici yaşamdan yana mısın ölümden yana mısın.

Gerçi bunun cevabını biz biliyoruz ama senden duymak istiyoruz. Biz senin gibi önyargılı değiliz.

Gece gündüz demeden günün yirmidört saati hastanelerimize gelen insanların diline, diline, inancına, etnik kökenine bakmadan onu kurtarmak için çaba sarfedenler yaşamdan yana tavır alacağız.

Israrla ve inatla yaşamı savunacağız. Ölüm karşısında olacağız.

Bu nedenle de sendikamızın kapağındaki resim bu hastanenin, bu kentin bütün sokaklarında olacak hatta ve hatta evinin kapısında da olacağından şüphen olmasın… “ yer verdi

Daha sonra basın açıklaması sonlandırıldı.

 

Basın Açıklaması için >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]