” 2016 yılı Barış Yılı olsun , sağlık için bu şart”

Bölgede yaşanan savaş her gün kayıplara neden olmaktadır.Sağlık çalışanları öldürülüyor.Sağlık kurumları güvenlik güçlerince işgal edilmekte, halk sağlık hizmeti alamamaktadır.

Yeni yıla bölgede bulunan sağlık emekçileri ile girmek ve nöbetlerine ortak olmak için sağlık örgütleri olarak  Diyarbakır da kara kışa rağmen buluştuk. Diyarbakır sağlık emekçilerince  8 gündür sürdürülen barış nöbeti ziyaret edildi.Saat 20.00 Büyük Şehir Belediyesi Binası önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasından sonra 4 grup halinde hastanelerin ACİL servisleri gezilerek arkadaşlarımızla buluşuldu.

Basın açıklamasında ilk sözü alan  Eş Genel Başkanımız Gönül Erden; “Bugün Aziz arkadaşımızı öldürerek öfkemizi büyütmüşlerdir. Bölgede kaygı verici olaylar yaşanıyor.Cizre’ de son dönemlerde yapılanlar ise endişelerimizi artırmaktadır. Ancak bilinmelidir ki tüm bu yapılanlar bizim barış irademizi kıramayacaktır.Bu Aziz’e sözümüzdür” dedi.

Daha sonra söz alan TTB Konsey Üyesi Fatih Sürenkök ise; bu gün burada olmak gerekiyordu. Buradayız, burayı anlamak için bu gereklidir.” dedi.

Sağlık emek ve meslek örgütleri adına ortak metni TTB Konsey Üyesi Şehmus Gökalp okudu.

barisnobeti31aralik3

barisnobeti31aralik2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]