Tepecik E.A. Hastanesi bahçesinde 27 Kasım 2015 Cuma günü saat:12.15 de yapılan basın açıklaması ile sağlık çalışanları 30 Kasım Pazartesi günü g(ö)reve çağrılmasıyla Tepecik Hastanesi 30 Kasım  Pazartesi günü greve başladı.

Yapılan açıklama ile tüm sağlık çalışanları greve çağrılırken, halktan da destek istendi.

SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Rukiye Çakır, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Suat Kaptaner ve asistan temsilcisi  Dr. Çağrı Dursun eylemin tüm sağlık çalışanlarının ortak hakları için yapıldığını belirterek meslek ayrımı yapmaksızın tüm hastane çalışanlarının ortak sorunları etrafında birleştiğini belirttiler. Yapılan iş bırakma eyleminin sorunların ve taleplerin çözümü için bir uyarı olacağını, sorunlar çözülmezse grevin uzayacağını ve yaygınlaşarak devam edeceğini söylediler.

Çağrıda,

Adaletsizlik  ve eşitsizliklerle dolu  olan; emeğimizi ve katkımızı  yok sayan,  döner  sermaye sistemi ve yapılan kesintilere karşı hep birlikte iş bırakıyoruz.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları  olarak, acil  hizmetler dışında hizmet üretmiyoruz.

30 Kasım 2015 Pazartesi günü Saat 08: 30 da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanıldı.

 

1-  Tüm meslek grupları için  döner sermaye sabit  ödemelerinin en az iki kat  artırılması,

2-  Ek ödeme adı altında ödenen tüm ücretlerin emekliliğe yansıtılması,

3-  Döner sermayeden yapılan kesintilere son verilmesi,

4-  Fiili Hizmet Süresi Zammı ( Yıpranma Payı ) Yasalaşması,

talepleri ile grev başladı.

tepecikgrev1

 

tepecikgrev3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]