Yaratılan savaş, şiddet ve çatışma ortamında demokratik hakların, sendikal hak ve özgürlüklerin de tamamen ortadan kaldırıldığı bir süreci yaşamaktayız. Bunun son örneklerinden biri, Ağrı’da Suruç katliamını protesto eden 13 KESK üyesinin açığa alınmasıdır.

20 Temmuz’da gerçekleştirilen ve 32 gencin ölümüne neden olan Suruç katliamını protesto eden basın açıklaması düzenledikleri için aralarında 8 SES yönetici ve üyemizin de bulunduğu KESK üyelerine Ağrı Valisi talimatıyla soruşturma açılmış, 13 arkadaşımız apar topar görevden uzaklaştırılmışlardır.

Soruşturma kapsamında üyelerimize yöneltilen sorular, sendikal hakların hedef tahtasına konulduğunu göstermektedir. Üyelerimize “Siz neden bu sendikalara üyesiniz ya da yöneticisiniz?”, “Basın açıklamasına neden katıldınız?”, “Basın açıklaması için sizi birileri zorladı mı?”, “Basın açıklamasındaki pankartta neden KESK amblemi vardı?”, “Genel Merkeziniz basın açıklamaları için şube olarak size baskı uyguluyor mu?”, “20.07.2015 tarihinde KESK Genel Merkezinin basın açıklaması kararının ardından hızlı bir şekilde nasıl örgütlendiniz” gibi sorular sorularak asıl olarak sendikal haklarımızın sorgulanmak ve cezalandırılmak istendiği açıktır.

Görünen odur ki zaten kırıntı halinde olan demokratik hakların tümü rafa kaldırılmak istenmektedir. Başbakan Davutoğlu’nun imzasıyla ve Resmi Gazete yolu kapatılarak 81 valiliğe gönderilen Başbakanlık Genelgesi, ülke genelinde tüm yurttaşları fişlemeyi hedeflemekte, askerlerin siyasal ve gündelik yaşama müdahalesinin önünü açmakta; tüm dernekler, STK’lar, platformlar, halk meclisleri ve yerel basın kurumları, internet haber siteleri ve sosyal medya hesapları “terör görünümlü yapılar” olarak adlandırılmakta; yürüyüş, basın açıklaması, gösteri gibi eylemlerin tümü ise terör faaliyeti olarak gösterilmek ve engellenmek istenmektedir.

Demokratik ve sendikal mücadeleyi her türlü hukuksuz uygulamayla, yıldırma politikalarıyla, cezalandırmalarla ve baskıyla engellemek ve etkisizleştirmek isteyenler bilmelidir ki emekçilerin örgütlü gücünü daha da büyüterek mücadelemizi her gün daha çok güçlendireceğiz. 03.09.2015

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]