İ.Ü. ÇAPA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE DR. COŞKUN CANIVAR’A KADEME DURDURMA CEZASI

Facebook
Twitter
WhatsApp

İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının yerine getirilmesini talep ettiği için hakkında soruşturma açılan Dr. Coşkun Canıvar’a görevden atmanın bir alt aşaması olan “kademe durdurma” cezası verildi.
İstanbul Tıp Fakültesi sendikamız ve İstanbul Tabip Odası işyeri temsilcisi olan Dr. Coşkun Canıvar’a drcanivar2işçilere daha nitelikli iş güvenliği eğitimi verilsin dediği için kademe durdurma cezası verildi.
İstanbul Tıp Fakültesi hastane bahçesinde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası, SES Aksaray Şube, Genel İş, Taşeron İşçileri Derneği, İşçi Sağlığı Meclisi, Tıp Öğrenci Kolu Dr. Coşkun Canıvar’a sahip çıkarak baskılar soruşturmalar cezalar bizi yıldıramaz, taşeron çalışma yasaklansın, kademeyi değil iş cinayetlerini durdurun, yaşasın örgütlü mücadelemiz sloganlarıyla hastane bahçesinde yürüyüş yapıldıktan sonra kurum temsilcilerinin konuşmalarında sonra basın açıklaması okundu.
İstanbul Tıp Fakültesi Hastane Temsilcimiz Araş. Görevlisi Dr. Coşkun Canıvar’a verilen ve hukuksuzluğunu idare mahkemesi sürecinde ispat edeceğimiz bu gayri meşru; akla, bilime ve vicdana aykırı cezalandırmaya karşı demokratik tepkimizi her yerde göstereceğimizi bir kez daha ilan ederek eylem sonlandırıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]