Dr. Kamil Furtun’un katil zanlısı adaletten kaçmak için mantık sınırlarını zorluyor!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bugün (18 Eylül Cuma) saat 09:30’da Samsun adliyesi önünde bir araya gelen emek ve meslek örgütleri 29 Mayıs 2015 tarihinde görev yaptığı Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Dr. Kamil Furtun için bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Katılımcı örgüt ve kuruluşlar adına TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan tarafından okunan basın açıklamasına sendikamız Eş Başkanı İbrahim Kara ve avukatımız Sevinç Hocaoğulları katıldı.

basın açıklaması metni: Kamil_Furtun_durusma_ba (1)

TTB ve Samsun Tabip Odası’nın yanı sıra sendikamız da mahkemeye müdahillik talebinde bulundu ve bu talep mahkeme heyeti tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Sanık İsmail Koyun’un mahkemeye fiili olarak değil telekonferans yoluyla katılması ve duruşma boyunca ifade vermekten kaçınarak akıl sağlığından yoksun bir tablo çizmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Hakimin savunma yapacak mısın sorusuna ve savcılıktaki ifadesine ilişkin görüşlerinin ne olduğu sorusuna sistemli olarak mantık çerçevesinin çok uzağında yanıtlar veren sanığın bu tarzı, sağlık emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesinde ve gerçekleşen şiddet olaylarının cezalandırılmasında hukukun nasıl bir yere çekildiğini, bakanlık ve sağlık kurumu yetkililerinin sorumsuzluğunun ne düzeyde olduğunu çok net olarak ortaya koymaktadır. Bakım Hizmetleri Müdürünün ve ilgili 6 kişinin daha şahit olarak dinlendiği duruşmada avukatların talebiyle bir sonraki duruşmada hastanenin diğer yöneticilerinin de şahit olarak dinlenmelerine karar verildi. İkinci duruşma 24 Kasım 2015 saat:14:00’da gerçekleştirilecektir.

Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının güvencesizleştirilme süreci ile yaşamlarının “ucuzlatılması” süreci paralel ilerlemektedir. Sağlığın metalaştırıldığı, sağlık emekçilerinin güvencesizliğe itildiği ve her an şiddetle karşı karşıya bırakılmış oldukları gerçeği ile tüm bunlar karşısında hukuk ve gerçek adalet arasındaki mesafenin giderek katlanması mücadelelerimizin ne kadar kritik ve yaşamsal olduğunu ortaya koymaktadır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]