Gazze işçi sendikaları, İsrail İşçi Federasyonu’nun boykot edilmesini istedi – Ali Abunimah

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gazze’deki on beş işçi sendikası, Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesinde suça ortak olan emek örgütlerinin ve İsrail’in boykot edilmesine yönelik desteklerini yenilediler.

Boykot hareketinin 10. yılı nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu (PGFTU) Filistin sivil toplumunun İsrail’e karşı boykot, tecrit ve yaptırımlar (BDS) çağrısına olan sarsılmaz bağlılıklarını tekrar duyurdu.

Filistin sendikalarının açıklaması şu şekilde:

“Dünyanın dört bir yanından BDS çağrısına kulan veren işçi sendikalarını ve federasyonları saygıyla selamlıyor ve takdir ediyoruz ve bütün yoldaşlara ve aktivistlere, özgürlük ve adalet adına, dünyanın her yerindeki sendikalarda ve federasyonlarda,ırkçı, yerleşimci-kolonyal rejim dolayısıyla İsrail’in boykot edilmesi çağrımızı yineliyoruz.”

İşçi sendikaları özellikle “işgal, yerleşim inşası, apartheid ve Filistinli işçilerin haklarının gasp edilmesi de dahil olmak üzere İsrail politikalarındaki suç ortaklığı aşikar olan Histadrut’un boykot edilmesinin öneminin altını çizmektedir.”

Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu’nun Filistin BDS Ulusal Komitesi (BNC) tarafından yaygınlaştırılan açıklamasında ayrıca, sendikaların ‘İsrail’in ve kurumlarının normalleştirilmesinin her şekline karşı çıktıkları’ yineleniyor.

Sömürgeci sendika

Tony Greenstein’ın 2009 senesinde The Electronic Intifada için ayrıntılarıyla belgelediği üzere, Histadrut, Siyonist kolonizasyon ve Filistin’in etnik temizliğiyle derin tarihsel bağları olan İsrail işçi federasyonudur.

Histadrut’un Siyonist kolonizasyon sürecindeki rollerinden biri Arap ve Yahudi işçiler arasındaki ayrımı derinleştirmekti.

Histadrut’un Filistinli işçilerin 2 milyar dolar tutarındaki maaşlarının çalınmasına karıştığı 2010 senesinde ortaya çıkmıştı. Para, Histadrut’un da dahil olduğu çeşitli İsrail kurumlarınca Filistinlilerin asla kavuşamadığı sosyal yardımlar için yapılan ‘kesintiler’ adı altında gasp edilmişti.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu gibi İsrail yanlısı Amerikan işçi sendikaları İsrail ve Filistin sendikaları arasındaki ortak projelere sponsorluk yaparak normalleştirme karşıtı boykot çağrılarını ihlal etmektedirler.

Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu, bu tür tuzaklara düşmemek adına, uluslararası sendikalara gerçek dayanışmanın önemini hatırlatma görevini sürdürecektir.

Filistin BDS Ulusal Komitesi ise ‘Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu’nun ve Gazze’deki diğer sendikaların yaptığı açıklamayı, uluslararası hukukun gereğini yerine getirinceye ve Filistinlilerin haklarını tanıyıncaya kadar İsrail’e karşı yürütülecek BDS kampanyalarının, uluslararası sendikal hareket içinde güçlendirilmesi yolunda ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak görmekte ve hoşnutlukla karşılamaktadır’ ifadesini kullandı.

Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu’nun açıklamasının tam metni:

Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu-Gazze Şeridi tarafından yapılan açıklama

9 Temmuz 2015: Halkımızın İsrail işgaline karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin her şekli ile direnme hakkına istinaden, altta imzası olan bizler, uluslararası hukukun gereklerini yerine getirinceye ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımak üzere aşağıdaki adımları gerçekleştirinceye dek, Filistin sivil toplumunun 2005 yılında yapmış olduğu, İsrail’e karşı boykot, tecrit ve yaptırımlar (BDS) çağrısına olan sarsılmaz bağlılığımızı sunarız.

 1. Arap topraklarının işgaline ve sömürgeleştirilmesine son verilmesi ve Duvar’ın yıkılması
 2. İsrail’deki Arap Filistinlilerin temel haklarının ve tam eşitliğinin tanınması
 3. Birleşmiş Milletler’in 194 sayılı kararı uyarınca Filistinli mültecilerin evlerine ve mülklerine geri dönme haklarına saygı duyulması ve korunması

Bizler, ayrıca, her kesimden sivil toplum örgütlerinin koalisyonu ile kurulmuş BDS Ulusal Komitesi’nin koymuş olduğu kriterlerin başında gelen ve2007’deki ilk BDS Ulusal Konferansında, Filistin Sivil Toplumu’nun büyük çoğunluğunca onaylanmış olan normalleştirme tanımına bağlı kalarak, İsrail ve onun kurumları ile ilişkilerin normalleştirilmesinin her türlü şekline karşı durduğumuzu yineliyoruz.

Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu olarak bizler işgal, yerleşim inşası, apartheid ve Filistinli işçilerin haklarının gasp edilmesi de dahil olmak üzere İsrail politikalarındaki suç ortaklığı aşikar olan Histadrut’un boykot edilmesinin öneminin altını çiziyoruz. Ayrıca uluslararası hukuk gereğince vazgeçilmez olan haklarımızı tanımayan her İsrail kurumunu boykot edeceğimize söz veriyoruz.

Dünyanın dört bir yanından BDS çağrısına kulan veren işçi sendikalarını ve federasyonları saygıyla selamlıyor ve takdir ediyoruz ve bütün yoldaşlara ve aktivistlere, özgürlük ve adalet adına, dünyanın her yerindeki sendikalarda ve federasyonlarda, ırkçı, yerleşimci-kolonyal rejim dolayısıyla İsrail’in boykot edilmesi çağrımızı yineliyoruz.

Bizler İsrail işgalini ve onun kurumlarını boykot etmenin halkımızın özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesi ile dayanışmak ve İsrail’i tekrar eden suçlarından sorumlu tutmak için en etkili yöntem olduğuna inanıyoruz. İsrail’in 2014 senesinde Gazze şeridinde gerçekleştirdiği vahşi saldırı 2,140 Filistinlinin ölümü (Editör notu: En son BM raporuna bu sayı 2,251’dir) ve 12,000’den fazla insanın yaralanması ile sonuçlanmıştır. Tüm bunlar evlerin, fabrikaların ve tarlaların toplu yıkımına, Gazze’nin yeniden inşasının önüne konmaya devam edilen engellere ve halkımıza karşı uygulanan ve 7 yıldır devam eden haksız ablukaya eklenmiştir.

İmzacılar:

 • Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu-Gazze Şeridi
 • Genel İşçi Sendikası
 • Eğitim İşçileri Genel Sendikası
 • Tekstil ve Giyim İşçileri Genel Sendikası
 • Ulaşım İşçileri Genel Sendikası
 • Kamu İşçileri Genel Sendikası
 • Sağlık İşçileri Genel Sendikası
 • Mühendislik, Mekanik ve Elektrik İşçileri Genel Sendikası
 • Belediye ve Kent Meclisi İşçileri Genel Sendikası
 • Turizm İşçileri Genel Sendikası
 • İnşaat ve Ahşap İşçileri Genel Sendikası
 • Tarım İşçileri Genel Sendikası
 • Grafik ve Basın İşçileri Genel Sendikası
 • Gıda İşçileri Genel Sendikası
 • Banka, Sigorta ve Finans İşçileri Genel Sendikası

[Electronic Infitada’daki İngilizcesinden BDS Türkiye (Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi) tarafından çevrilmiştir]gazze-bds

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]