Ataması Yapılmayan Sağlıkçılar Platformu’nun çağrısıyla Ankara’ya gelen 200’e yakın sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı önünde Basın Açıklaması gerçekleştirdi.

Platform Sözcüsü Aras Ali Altıntaş yaptığı açıklamada ;

“Bizim taleplerimizin en başında modern kölelik olan taşerona bir an önce sağlık camiasında son verilmesi ve sağlık alanında mesleki eğitim almış ve sayısı 300 bine yaklaşan işsiz sağlıkçının atamasının yapılmasıdır.

Hali hazırda çalışan personelin ağır iş yükü nedeni ile işlere yetişemiyor oluşu aşikar bu nedenledir ki sağlık sektörü ağır aksak ilerlemekte hizmet adeta durma noktasına gelmektedir. İstihdam edilmeyi bekleyen biz sağlıkçıların atanması demek iş yükünün azalması ve işleyişin daha verimli hale gelmesi demektir.”

yine kadrolu istihdamla çalışmanın hakları olduğunu ifade eden Altıntaş;

“Biz bu işin ehli, diplomaları olan, kpss engelini aşmış atama bekleyen sağlıkçılar olarak sağlık bakanına var gücümüzle tekrar tekrar ‘’KADRO HAKKIMIZ; SÖKE SÖKE SÖKE ALIRIZ’’ demek için buradayız, hakkımız olanı alana dek her platformda her koşulda bunu dile getireceğiz.”

“Sağlık meslek liseleri ve sağlık meslek yüksek okullarına planlı bir şekilde öğrenci alınmalı ve yeni mezun olacaklarda bizimle aynı kaderi paylaşmaya mahkum edilmemelidir. Ülkenin dört bir yanına şehir hastaneleri kurmakla övünen bakanlık çok iyi bilmelidir ki sağlıkçısı olmayan bir hastane de şifa dağıtılamaz…”

diyen Altıntaş,

“Ataması yapılmayan sağlıkçılar platformu olarak bizler 300 bine ulaşan sayımız ile bize destek veren sendikalar ve sağlık emek örgütleri ile kol kola omuz omuza her bölüme adil dağılımlı sayısı 2015 yılı için 20 binden az olmayacak bir kadrolu alım yapılana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Basın açıklamasını sonlandırdı.

Basın Açıklaması öncesinde emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri de açıklamalarda bulundular.

Sendikamız adına Eş Genel Başkanımız İbrahim KARA;

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 hedefine vurgu yaparak, “sağlık alanında uygulanan neoliberal politikaların sonucunda işsizlik alabildiğince artarken, kamu sağlık kurumlarında personel eksikliği nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçileri fazla çalışma/angaryaya zorlandıklarını” ifade etmiş ve meclisi göreve çağırarak, “taşeron çalıştırmanın yasaklanmasını personel eksikliğinin kadrolu istihdamla giderilmesinin hem çalışanların hem de halkın sağlığı açısından önemli” olduğunun ifade ederek, ortak mücadele vurgusunda bulunmuştur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]