YENİ MECLİSİN GÖREVİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINDA YAP-BOZLARA DEVAM ETMEK DEĞİL; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ BÜTÜNÜNÜ TARTIŞMAYA AÇMAKTIR…

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) yaşama geçirilirken sağlık alanındaki sendikaların, meslek odalarının, derneklerin, akademinin, toplumun katkısı alınmamış, toplumsal muhalefet yok sayılmıştır. Dahası daha önce benzer reformları yapan ülke deneyimleri görmezden gelinmiştir. Parça parça yaşama geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı, süreç içerisinde karşısına çıkan her türlü aksaklıklarda ise özüne dokunmadan değişiklikler ile devam etmektedir. Bu yaklaşım tarzı sağlık alanını bir yap-boz tahtasına dönüştürmüştür. Yap-boz uygulaması ile toplumun ve bireyin sağlığı hiçe sayılmaktadır. Yapılması gereken Sağlıkta Dönüşüm Programının  tümüyle tartışılmasıdır.

Meclisin yeniden şekillendiği, hükümetin olmadığı bir dönemde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş tarafından Bakanlık adına yapılan açıklamalar bu yap-boz sistemine devam edilmek istendiğini göstermektedir. Bu ise kabul edilemezdir. Yapısal birçok sorun varken aile hekimliğinde çalışma saatleri, nöbetlerle ilgili düzenlemelerin, performans için yeni bir yöntem önerisinin, şiddetle ilgili düzenleme arayışının günü kurtarmaya çalışmaktan başka bir şeye yaramayacağı açıktır. Sağlık alanında taşerona dayalı istihdam, sağlıktan para kazanmayı ve sağlık emekçilerinin sömürülmesini esas alan Sağlıkta Dönüşüm Programı sorunları felsefesi ile ilgilidir. Sağlıkta Dönüşüm Programının felsefesinin özünde toplumun ve bireyin sağlık hakkı yoktur.

Seçimden yeni çıkılan bir ortamda Sağlık Bakanlığı’nın hızla yeni düzenlemeleri yaşama geçirmesi meşru değildir. Yeni meclis Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili tartışmayı yürütmeyi bir an önce gündeme almalıdır. Tartışma yürütürken demokratik katılımı esas almalıdır. Sağlık alanındaki sendikalar, meslek odalarının, derneklerin, akademinin, toplumun katkısı alınmamış, toplumsal muhalefet tartışmaya katılmalıdır.

 MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]