Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kamuda çalışan eczacıların fiziki çalışma koşulları yanında özlük haklarının da iyileştirilmesi gerekmektedir. Kamuda AKP eliyle yaygınlaştırılan güvencesiz, uzun saatler çalışma, uzun nöbet süreleri gibi sorunlar eczacıların da çalışma koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte kamunun ilaç politikası, eczacı örgütlerinin kenara itildiği daha çok ilaç şirketleri üzerinden yürütülen pazarlıklar ile belirlenmeye başlamıştır. Oysa ilaç üretiminden tüketimine dek her alanda eczacıların, onların öz örgütlerinin ve mücadele yürüttükleri hak örgütlerinin mutlaka söz sahibi olması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin tek çatı altında toplanmasıyla birlikte SGK tedavi ve ilaç ihtiyacının sınırlarını belirleyen tek unsur haline gelmiştir. Sürekli değiştirilen fiyat uygulamaları ve katkı paylarının eczaneler üzerinden alınması hem özel alanda hem de kamu alanında çalışan eczacıları halkla karşı karşıya getirmiş, eczacıları faili olmadıkları bir sistemin kurbanı haline getirilmeye çalışılmıştır.

14 Mayıs Eczacılar Günü’nde tüm diğer sağlık çalışanları gibi eczacılarımızın da AKP eliyle yürütülen neoliberal sağlıkta dönüşüm programı sonucunda kamuda yaratılan güvencesiz, performansa dayalı çalıştırmaya karşı mücadelesini birlikte büyüteceğimizi bir kez daha belirtiriz! 14.05.2015

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]