İSTANBUL’DA TİS ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

2016-2017 Yıllarını kapsayan sağlık iş kolunda toplu iş sözleşme taslağını hazırlamak için İstanbul toplu iş sözleşme çalıştayını 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirdik.Sağlık alanında örgütlü İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası,  Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Taşeron Derneği Taş İş Der, İstanbul İş Sağlığı Güvenliği Meclisi ve Atanamayan Sağlıkçılar Platformu temsilcileri kendi alanlarından doğru taleplerini kürsüden ifade ettiler. İki oturum halinde yapılan çalıştayın ilk oturumunda oda ve derneklerin sunumu, ikinci oturum forum şeklinde yapıldı. 


Anket Değerlendirme İçin >>>
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]