16 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete de Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle yapılmak istenen tamda DELİ DUMRUL tavrıdır.

ASM’lerde nöbete gitmeme eylemlikleri burada bir sorunun olduğunun göstergesidir. Sağlık Bakanlığı sorunu çözmek yerine cezaları artırarak korku yaymaya çalışmaktadır.

AKP iktidarı bu yönetememe başarısızlığını sağlık ve sosyal hizmetler alanında da korku imparatorluğu yaratarak , baskı ve tehditlerle yapmak istiyor.

Ancak bilinmelidir ki biz sağlık emekçileri olarak baskılara boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz.

Yayınladığın genelgeyi yok sayıyoruz. 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]