Mersin’de Sağlıkta Dönüşüm ve Şakran Cezaevi’ne Yaşananlarla İlgili Açıklama

Facebook
Twitter
WhatsApp

28 Nisan 2015 salı günü sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak sağlıkta dönüşüm programı hakkında sendika binamızda yapılan basın toplantısını Şube Başkanımız Yılmaz Bozkurt okumuştur. Ardından Eş Genel Başkanımız İbrahim KARA ŞAKRAN ceza evinde yaşanan çocuk taciz ve tecavüzü ile ilgili bir konuşma yaptı.

BASINA VE KAMUOYUNA

Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak “sağlıkta dönüşüm” adı verilen program ile halkın sağlığının piyasanın insafına terk edileceğini ve sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş güvencesinden yoksun, düşük ücretle, esnek ve kuralsız çalışmaya maruz bırakılacağını 2004 yılından itibaren ifade ediyoruz.

10 yılı aşkın süredir, sağlık alanında uygulanan bu piyasalaştırma ve köleleştirme programına karşı bir dizi eylem ve etkinlikler gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

Son olarak da, 13 Mart’ta da sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte AKP iktidarını uyardık ve bir kez daha taleplerimizi ülkenin dört bir yerinde haykırdık.

Ne yazık ki, AKP iktidarını ne halkın sağlığı ne de sağlık çalışanlarının geleceği ilgilendiriyor.

İnsanüstü çabayla, insanlık dışı koşullarda çalışıyoruz. Çalışırken ve emeklilikte de insanca yaşamaya yetecek ücret değil, açlık sınırı altında ücret alarak yaşamaya çalışıyoruz.

Artık yeter

Talebimiz açık ve net…

Seçimler yaklaşıyor ve vaatler hava da uçuşuyor. Biz boş vaat değil, hakkımız olanı istiyoruz.

Hemen şimdi…

Fiili hizmet zammı istiyoruz.

Çünkü;

Haftada 40 saat olan yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalışıyoruz. Yıpranmamıza rağmen sağlık ve sosyal hizmetler “ağır ve tehlikeli işler” kapsamında olduğu değerlendirilmesine rağmen yıpranma payı ödenmiyor.

AKP iktidarı, her seçim öncesi yanına yandaşı olan sendikayı da alarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını boş vaatlerle oyalıyor.

Nasıl mı ?

13 Mayıs 2014 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan, Sağlık Sen’in düzenlediği bir toplantıda “5 yıla 1 yıl yıpranma payı vereceğiz” dedi.

Üzerinden tam 1 yıl geçti.

Dönemin başbakanı şimdi Cumhurbaşkanı, Dönemin sendika başkanı ise şimdi

Milletvekili adayı,

Onlar görevlerinde yükselirken sağlık ve sosyal hizmet çalışanları görevleri başında yıpranıyor…

Sabit ödemeler iki katına çıkarılsın, emekliliğe yansıtılsın ve çalışma koşullarımız düzeltilsin.

Çünkü;

İhtiyaç molası dahi vermeden, performans baskısı ve şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda düşük ücretle, esnek ve kuralsız insanüstü bir çabayla çalışıyoruz.

İşyerlerimizi işletmeye çeviren yönetenler, daha fazla girişim, daha fazla işlem, daha fazla performans diyerek hem çalışanların sağlığını hem de halkın sağlığını tehlikeye atıyor.

Fazla çalışma ve angarya sürekli artarken buna bağlı olarak çalışma koşullarımız her geçen gün bozuluyor.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri performansa dayalı ücretlendirme ile çalışırken ve emeklilikte açlık sınırında yaşamaya mahkûm ediliyor.

Nasıl mı?

Yetkilendirdiği yandaş sendika Memur-Sen ile ittifak kurarak kabul edilemez sözleşmeler imzalayarak.

Artık Yeter

Fiili hizmet zammı hakkımızı alana,

Sabit ödemeler iki katına çıkarılarak emekliliğe yansıtılana

Ve Çalışma koşullarımız sağlıklı olana kadar

Mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz. 28.04.2015

 

                                                                                SES Mersin Şube Yönetim Kurulu A.                                                                          

                                                                                          Yılmaz BOZKURT

                                                                                                Şube Eş Başkanı


BASIN AÇIKLAMASI

 Geçen hafta içerisinde ülkemizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ne yazık ki, ülkemizde çocuklar öldürülürken, ayrımcılığa ve şiddete uğrarken, cezaevlerine doldurulurken, çocuk işçi olarak en kötü koşullarda çalışmaya mahkûm edilirken yani çocuklar adına kutlanabilecek bir şey yokken

Ülkeyi yönetenler

Kameraların karşısına geçiyorlar, gözlerimizin içerisine bakarak yalan söylüyorlar.

Ve söylemeye de devam ediyorlar.

Daha dün kamuoyuna yansıyan bir iddia ciğerimizi dağladı.

Tutuklu çocuklara yönelik hak gasplarının, kötü muamelenin, işkencenin, taciz ve tecavüzün olaylarının yaşandığı Şakran Cezaevinden dışarıya gönderilen bir mektup

Her şeyi tüm çıplaklığı ile gözler önüne sergilendi.

Tutuklu kadınların avukatları aracılığı ile dışarıya gönderdiği mektupta, yaşları 18’in altında olan 3 kız çocuğunun hamile olduğu iddia ediliyordu.

Taciz ve tecavüze karşı önlem için “çocuklarınıza çığlık atmalarını öğretin” öğüdü ile görevini yerine getirdiğini sanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’a sormak gerekir Şakran Cezaevinde yükselen çığlığı hala duymuyor mu ?

Duyuyorsa ve gereğini yapmıyorsa ki, yapmıyor

neden hala o koltukta neden oturuyor ?

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak buradan bir kez daha

Çocuk cezaevlerinin kapatılmasını ve çocukların ait oldukları yerlerde olmasını

Yani oyun parklarında ve okullarda yerlerini almalarını istiyoruz.

                                              

                                                                                     İbrahim KARA

Eş Genel Başkan

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]