Herkese Nitelikli, Ücretsiz, Erişilebilir Sağlık Hakkı

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

Sağlık hakkı için iki kadını intiharın eşiğine getiren sağlıkta yıkım programıdır!

02.04.2015 tarihinde, Türkiye’nin çeşitli illerinden Ankara’ya gelen kas erime hastaları ve aileleri, kök hücre tedavisinin Türkiye’de uygulanmamasını Sağlık Bakanlığı önünde protesto etti. Tedavi masraflarını karşılayamadıklarını belirten aileler, Bakanlık yetkilileriyle görüşmek istedi ancak muhatap bulamadı.

Sağlık Bakanlığı’nda muhatap bulamayan çocukları kas erime hastası olan iki kadın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi çatısına çıkarak yaşamları pahasına seslerini duyurmaya çalıştı. Kadınlar Sağlık bakanı ile görüşme sözü aldıktan sonra çatıdan inmeye ikna edildi.

Seslerini hastane çatısına çıkarak duyurmaya çalışan kadınların çocukları kas hastası ve kamu hastanelerinde bu hastalık tedavi edilmiyor. Tedavi için piyasalaştırılmış sağlık hizmetinin özel muayene ücretleri, paralı tetkikler, yurt dışından getirilen ilaçlar tezgahından geçiliyor. Sonuçta çok pahalıya gelen tedavi masrafları sağlık güvencesi kapsamında karşılanmıyor.

Bugün kas erime hastaları ve aileleri sağlık hakları için seslerini duyurmaya çalışmıştır ancak herkesin bildiği üzere sağlığa erişim için gün geçtikçe daha fazla ücret ödeyen emekliler, kayıt dışı çalıştırılarak sağlık güvenceleri ellerinden alınan işçiler, kadınlar gençler yani toplumun bütün kesimleri sağlıkta dönüşüm programının yıkımını yaşamaktadır.

AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programının sonucu, iki kadının Hacettepe Hastanesi çatısında ifade ettiği üzere kimsenin sağlık güvencesinin kalmamasıdır. Sağlık hizmetlerinin kar amacıyla yürütülmesi, çocuklarımızın, bizlerin hastalığa ve ölüme terk edilmesidir.

Bugün kadınlar Sağlık Bakanı ile saat 14.00’da görüşmek üzere çatıdan inmişlerdir. Ancak sağlıkta piyasalaştırmanın yarattığı yıkımın çözümü iki kadına Sağlık Bakanı tarafından bir takım sözler verilmesi veya eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Edirne’de tedavi olamadığını ifade eden lenf kanseri hastası genç bir kadının eline bir miktar para sıkıştırarak başından savması gibi hastalara yapılacak bir takım geçici yardımlar değildir.

Sağlıkta dönüşüm programının yarattığı yıkımın ortadan kaldırılmasının tek yolu herkesin nitelikli, ücretsiz, kamusal, erişilebilir sağlık hakkının güvence altına alınmasıdır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak herkese sağlık güvenceli gelecek için mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.

                                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]