SENDİKAMIZ ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

14-15 Mart tarihlerinde 14 ilden (Ankara, İzmir, Mardin, Mersin, Malatya, Antep, Sivas, Bolu, İstanbul, Denizli, Edirne, Erzurum, Van, Urfa) toplam 60 öğrencinin katılımıyla SES Öğrenci Çalıştayımızı gerçekleştirdik. Çalıştayın açılış konuşmasını Sendikamız Eş Başkanı İbrahim KARA ve Öğrenci Komisyonumuz üyesi Fırat ADİN yaptı.

Toplam dört oturumdan oluşan çalıştayın başlıkları ve değinileri kısaca şöyle;

*Güncel Sağlık Politikaları: 

Mevcut sağlık algısının-sisteminin kapitalizmle ilişkisi, devletlerin neden sağlık alanına bu kadar müdahil oldukları,bizlerin ogrencicalistay1hem sağlıkçı kimliğimiz gereği(bu durumun birincil muhatabı,sistemin yürütücüsü,görünen yüzü)hem muhalif politik duruşumuz gereği karşı durmamız gereken noktalar tartışıldı.

*Sağlık Eğitimine Eleştirel Bakış:

Sağlığın tarihsel süreç içerisinde geldiği nokta ve bunun eğitimlerimize olan yansıması (sağlık bilgisinin tekelleşmesi iktidar alanı yaratması,cinsiyetçi oluşu, piyasalaşması, egemen dilde oluşu, kampüse hapsedilmesi, hiyerarşi yaratması..) detaylıca anlatıldı. Her fakültenin kendi özelinde yaşadığı sorunlar ve bunlara bütünlüklü bakınca hepsinin ortak bir sistem sorunu olduğu ve aynı yerden beslendiğine vurgu yapıldı. Bunun yanında eğitim kavramının kendisinin de tartışmaya açık olduğu, eğitim felsefesine dair okuma tartışma ihtiyacımızın biz sağlık öğrencileri için önemli bir noktada durduğu ve doğru yerden kurduğumuzda eğitimin kendisinin nasıl bir praksise dönüşebileceği dile getirildi.

*Sağlıkta Cinsiyetçilik ve Hiyerarşi:

İkili cinsiyet sisteminin dayattığı normlardan ve bu normların patriyarkal kapitalist sistemle ilişkisi vurgulandı. Bu ikili cinsiyet tanımının dışında kalan bireylerin sağlık algısında-eğitiminde yok sayılması yada ‘anormal’ olarak değerlendirilmesi ve bunun sonucunda bireylerin sağlık hizmetinden yararlanamayışları belirtilerek; birey olarak gerek kişisel,gerek örgütsel ogrencicalistay2mesleksel yaşamlarımızda bu durumun sürdürücüsü olma halimizin cinsiyetçiliği, hiyerarşiyi, iktidarı ve devleti besleme anlamına geldiği ve bununla da mücadele etmemiz gerektiği tartışıldı.

*Sağlık Örgütlenmektir:

Örgütlü duruşun insanca yaşamın olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapılarak, ilkeli örgütlülüğün tüm mücadele alanlarında olduğu gibi sağlıkta da öğrencilikte ve emek sürecindeki önemine değinildi. ‘neden ‘  ve ‘nasıl’a dair tartışmaların yürütüldüğü oturumda sağlıksızlaştırma politikalarına karşı sağlığa alternatif bir bakış açısı getirebilmek için sağlıklılık hakkı esirgenmiş toplumla beraber biz öğrencilerin ve sağlık emekçilerinin örgütleneme zorunluluğu vurgulanarak ‘Sağlık Örgütlenmektir’ sloganıyla oturuma son verildi.

Son olarak her yerelden 1-2 arkadaşın katılımıyla bir değerlendirme toplantısı alındı. Toplantıda önümüzdeki dönem çalışmalarında faal olarak yer alacak her yerelden 1 arkadaşın yer aldığı koordinasyon belirlendi. Yerellerde yürütülen çalışmalar , çalışmalara dair yaşanan sıkıntılar paylaşıldı. SES öğrenci çalışmasına başlayacak yerellere önerilerde bulunuldu. Çalışmaların, tartışmaların ortaklaşması adına birbirimizle ilişkide ve etkileşimde olabileceğimiz iletişim ağı oluşturma kararı alındı. Sağlık-eğitim-emek-kimlik-cins-özgürlük-demokrasi.. mücadelelerinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinden hareketle önümüzdeki dönem daha örgütlü bir yapı olma dileği ile toplantı sonlandırıldı. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]