Uzun bir sürece yayılan Eğitimciler Eğitimi Programımızın ilk toplantısı   30 il ve 50 kişinin katılımı ile Ankara ‘da başlayan 28 Şubat – 1 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirdik.

Eğitim ön hazırlığı için farklı disiplinlerde ve sendikamızın geçmiş yıllarda yürüttüğü eğitim çalışmalarında yer alan 15 arkadaşımızdan oluşan Eğitim Çalışma Grubu tarafından yapıldı. Bu hazırlık sürecinde;

İlk toplantısını 29 Kasım 2014 tarihin de yaptı.Bu toplantıda ; eğitim için sorun alanları, strateji, yöntem,sistem ve ruhunu tartışarak somutlaştırdık.

İkinci toplantısını 17 Ocak 2015 tarihinde yaptı.Toplantıda;eğitimde kullanılacak temel modüller belirlendi.Bir devre boyunca kullanılacak modülerin başlıklarını “emek tarihi,KESK ve SES”, “Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları”, “Örgütlenme” “Kadın Özgürlüğü” ve “Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanların Sağlığı” olarak belirlendi. Modül hazırlıkları için komisyonlar kuruldu.

Üçüncü toplantısını 27 Şubat 2015 tarihinde yaptı.Bu toplantılarda tüm modüllerin temel çerçevesi netleştirildi. “Emek tarihi” modül taslağı için tartışmalar yürütüldü.Eğitim grubuna sunulacak taslak haline getirildi.

28 Şubat-1 Mart 2015 tarihinde yapılan “ Eğitimciler Eğitimi” programımızda;

1.gün MYK üyemiz Fikret ÇALAĞAN tarafından eğitimlerde verilecek eğitim konuları ve hedeflerimizi belirleyen bir sunum gerçekleştirildi. Bu konular üzerinde eğitime gelen arkadaşlarımız görüş ve düşünceleri paylaşarak, gereksinimlerini dile getirdiler.

Eğitim Çalışma Grubundan Menderes TUTUŞ , “Emek Tarihi” modül sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından eğitime katılan arkadaşların gereksinimleri ve yöntemle ilgili görüşleri alındı.

Eğitim Çalışma Grubundan Mehmet ZENCİR , “Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları” ve “Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanların Sağlığı” modülerin taslağını sundu.Taslak üzerinde tartışma yürütüldü.

1.Eğitimciler Eğitimi Grubunun içinde üç kişilik sekretarya seçildi.

2.gün Eğitim Çalışma Grubunda Hakan ATAMAN “Örgütlenme” modülü taslağını ve Eğitim Çalışma Grubundan Arzu TÜRKMEN “Kadın Özgürlüğü” modülü taslağını sundular. Taslaklar üzerinde tartışmalar yürütüldü.

İki günlük eğitim programın değerlendirilmesi yapıldı.Bir sonraki eğitim çalışması olarak “Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanların Sağlığı” modülünün ele alınması kararlaştırıldı.Tarih olarak da 4-5 Nisan 2015 belirlendi.

egitimciegitimi1

egitimciegitimi2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]