Sevgili Basın emekçileri, değerli konuklar, 24 saat büyük bir özveri ile Mersin halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmaya çalışan sağlık çalışanları;

            Bugün buradayız. Hastaneyi yönetenleri ve bu ülkeyi ve hastaneyi sahipsiz sanan işçinin alın terinden nemalanan taşeron şirket KAYACI ‘ nın insanlık dışı yapmış olduğu anketler sonucu 16 sağlık işçisini işten attığı için buradayız. Taşeron sistemi yıllardır işçilerin alın terinden AKP saglikiscileriyandaş taşeronları nemalandırmak için sürdürülüyor. Mersin Üniversitesi Sağlık araştırma ve uygulama merkezi hastanesinde sağlık işçilerinin çalışma şeklinden ve her türlü yasal sorumluluk iş kanunu gereği hastane yönetimindedir. Üniversite hastanesini taşeron şirketler değil hastane yönetimi yani başhekimlik yönetmektedir. Sağlık Çalışanların örgütü olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası, Mersin Tabip Odası ve Devrimci Sağlık İşçileri sendikasının muhatabı Hastane başhekimliği dir. Yoksa ihaleyi kazanan KAYACI taşeron şirketi hastaneyi satın aldığını mı düşünüyor.

             Hastane Başhekimi ve Mersin Üniversitesi Rektörü derhal arkadaşlarımızın işe geri dönüşlerini sağlamalıdır. İşe geri dönüşler olmadığı takdirde bugün burada başlattığımız 1 saat işe geç başlama eylemimizi büyüterek sürdüreceğiz. 
            Bu ülkede insanca çalışmak ve insanca yaşamak isteğimiz taşeron çalışanlara çok görülmektedir. İnsan yerine bile konulmayan taşeron sağlık işçileri Dev Sağlık İş’in 10 yıldır bizlerle birlikte yürüttüğü mücadele sonucu bazı haklarını almaya başlaması üzerine işçiler işten atılmaya başlandı. Önünde açıklama yaptığımız hastanenin bütün çalışanlarına sağlık örgütleri olarak çağrıda bulunuyoruz.  İşten atılan arkadaşlarımızın sayısı artmadan 16 sağlık işçisinin işe dönüşü için gerekeni birlikte yapalım. Her türlü fiili ve meşru mücadelenin yanında hukuksal mücadeleyi de sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.

          Asgari ücreti mahkûm edilen taşeron sağlık işçileri işten atılarak yerlerine kimler işe alınacaktır. Yoksa hastanenin işlerinde azalma oldu da fazla çalışan işçi kardeşlerimiz mi var? Bu soruların yanıtını hastaneyi yönetenlerin vermesi gerekmektedir.              

        Bizleri açlıkla, işsizlikle terbiye edeceğini düşünenler dâhil kimse şunu unutmasın biz taşeron işçilerin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Sağlık işçilerinin 10 yıldır sürdürdüğü sendikal mücadelesi işten atılan sağlık işçilerinin direnişleri ile işe döndükleri kazanımları ile doludur. Bizlerin tankı, copu, biber gazı,  Akrebi , Toması yok.Bizim birlikte yan yana gelip oluşturduğumuz  örgütlü mücadelemiz var.

      Taşeron zulmü sürdüğü sürece, hastane yönetimleri bu zulme seyirci kaldığı sürece bizler örgütlü gücümüzle direnecek, her türlü haksızlığın karşısında kenetlenerek sesimizi duyuracağız.

İşten Atılan Sağlık İşçileri geri alınsın
Yaşasın Onurlu  Mücadelemiz
Taşeronu Sağlıktan Süpüreceğiz
Direne Direne Kazanacağız

 

                Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi
                                                 Mersin Tabip Odası
                               Dev Sağlık İş Çukurova Bölge Şubesi Adına.
                                                Yılmaz BOZKURT
                                     SES Mersin Eş Şube Başkanı

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]