05.12.2014 tarihinde Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde çalışmakta olan Diş Hekimi Sibel Evans bir hasta tarafından darp edilerek parmağı kırılmış ve arkadaşımıza 10 günlük iş göremez raporu verilmiştir.

            Mevcut sistemin işleyemez hali hasta ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmiştir. Her gün çalışma alanımızda yinesiddet1yaşadığımız şiddet olaylarını kanıksar hale getiriliyoruz.

Bizler; bir yandan ağır iş yükü nedeniyle fiziksel ve ruhsal olarak yıpratılırken bir yandan da hastalarla karşı karşıya getirilerek fiziksel ve sözlü şiddete maruz bırakılmaktayız.

Sağlık işkolunda şiddet ve tacizle ilgili yaşadığımız o kadar çok örnek var ki; iş yoğunluğundan çoğu kez bunlar kayıt altına dahi alınmıyor.

Hepimizin bildiği gibi sağlık çalışanına uygulanan şiddet olayları AKP iktidarı ile birlikte hızla artmış hatta ölümle sonuçlanan çok üzücü olaylar yaşanmıştır.

Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan ve 184 Sabim’e şikayet edilen Dr. Melike Erdem yaşadığımız en hazin örneklerdir.

Yapılan çalışmalar istatiksel veriler bize gösteriyor ki sağlık çalışanlarını canından bezdiren bu şiddet olayları “Sağlıkta Dönüşüm Programı”ndan sonra çok büyük oranda artmıştır. Bunun da tek sorumlusu olayı yaşatanlar değil, mevcut iktidar ve onun şiddeti besleyen söylemleridir.

Mevcut iktidar özellikle son dönem artarak devam eden sorunlarımızı çözmek yerine hastaneleri adeta bir ticarethaneye çevirip, yaşanan sorunların nedeni olarak da sağlık çalışanlarını işaret edip, şiddetin hedef noktası haline getirmişlerdir.

Unutulmamalı ki; sağlık çalışanı güven içinde çalışamadığı zaman; halkın da sağlığını koruması mümkün olamayacak ve asıl zarar gören de halk olacaktır. Bu nedenle; halkımızı bizim de mağduru olduğumuz sağlık sisteminde yaşanan sorunlara karşı tepkilerini o anki sorununu çözmeye çalışan sağlık personeline değil, bu politikaların sorumlularına ve yönetenlere göstermelerini istiyoruz.

Buradan saldırıya uğrayan arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, hastalarımıza nitelikli hizmet sunabilmemiz için güvenli çalışma ortamlarının yaratılması konusunda yetkilileri gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

                        SES ŞİŞLİ ŞUBE    – İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ ODASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]