KESK ve DİSK öncülüğünde emek ve demokrasi güçlerinin katılımıyla Savaşa, Yoksulluğa, Talana Karşı, Halkçı Bütçe Demokratik Türkiye! Saraylar Değil Ekmeğimiz Büyüsün! şiarıyla  on binler Ankara Garı önünde toplanıp Sıhhiye Meydanı’na yürüdü.

Sıhhiye Meydanı’nda yapılan mitingde, AKP hükümetinin piyasacı, sermaye yanlısı, emek karşıtı politikaları teşhir edilirken devrim, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Gezi direnişi sırasında yaşamını yitirenler nezdinde Abdullah Cömert’in abisi mitinge destek verirken, Soma’lı madenciler ile Roboski’li anneler katledilen çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak savaşa karşı barıştan yana bir bütçe talebi ile kısa bir konuşma gerçekleştirdiler. 

Mitingde ilk sözü alan Konfederasyonumuz KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen bir konuşma gerçekleştirdi.

KESK Eş Genel Başkanı Lami ÖZGEN’in Konuşması İçin >>>

Daha sonra DİSK Genel Başkanı Kani BEKO bir konuşma yaptı. Konuşmasında: “AKP diktatörlüğü bizi teslim alamaz çünkü Türkiye’nin birçok yerinde işleri ve emekleri için emekçiler direniyor. AKP ise bütçenin eğitim, sağlık gibi birçok alanıyla işçi sağlığı ve güvenliği alanında dahi “tasarrufa” giderken Saraylardan tasarruf etmiyor” dedi. Beko, “Tüm iş cinayetlerinin durması için taşeronluğun kalkması ve 12 Eylül’den kalan sendika yasalarının değişmesi gerekir” diye konuştu. İnsanca bir yaşam için net bin 800 TL asgari ücretin olmasını gerektiğini ifade eden Beko, “AKP hükümeti ekonomik kalkınma ile övünüyor. Ekonomi kalkınırken, bütün değerleri yaratan işçiler, emekçiler ölüyor, sakatlanıyor. Biz de milli gelirden payımızı istiyoruz. 4 kişilik bir aileye tek kişilik milli gelir verilmiyor” dedi.

Konuşmaların ardından Grup Kibele sahnede yer alarak çok dilli müziğiyle mitinge katkı sundu.

13aralikbutce2

13aralikbutce1

13aralikbutce3

13aralikbutce4

13aralikbutce5

13aralikbutce7

13aralikbutce8

13aralikbutce9

13aralikbutce11

13aralikbutce13

13aralikbutce15

13aralikbutce6

13aralikbutce10

13aralikbutce12

13aralikbutce17

13aralikbutce18

13aralikbutce19

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]