BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki burada sesimizi duyurabilmemiz için desteğini esirgemeyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şubesine, platform adına ve tüm emekçi arkadaşlarım, kardeşlerim adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum

Bugün burada toplanmamızın nedeni sayıları onbinleri aşan önlisans tıbbi sekreterlik mezunlarının yaşadığı sıkıntıları dile getirmek ve bu sıkıntılarımızın biran önce çözüme kavuşturulması. Bilindiği üzere son yıllarda devlet kendi bünyesi altında taşeron denilen hiç bir tibbisekreter1eğitim almamış ve meslek adına tecrübesiz olan kişileri yüklenici firma aracılığı ile çalıştırmaktadır. Taşeron sistemi her ne kadar bazı devlet kurumlarında istenileni verse de sağlık sektöründe bi çok soruna yol açmıştır. Sağlık sistemimizde artık herkes her işi yapar eğitime veya diplomaya gerek yok mantığı yerleştirilerek taşeron eliyle sağlıkta ehil olmayan kişilerin çalıştırılması yaygınlaştırılmıştır bu durum sağlık alanında büyük ve derin yaralar açmaktadır. Son yıllarda sağlıkta artan şiddet olaylarının ve ölümlerin birçoğu eğitimsiz ve diploması olmayan kişilerin görevleri olmadıkları halde o işte çalıştırılmasıdır. Sağlıkta taşeron sistemi en çok tıbbi sekreterleri mağdur etmiştir. Sağlık kurumlarında tıbbi sekreterlerin yapması gereken görevler taşeron kişiler tarafından yapılır hale gelmiştir.

Biz bugün buradan tekrar yetkililere sesleniyoruz. Sağlık gibi insan hayatını son derece önemli kılan bir sektör olarak sağlıkta taşeron sisteminin son bulmasını istiyoruz.

Türkiyede şuan 35 binde fazla tıbbi sekreter mezunu bulunuyor. Bunu hepimiz de çok iyi biliyoruz ki sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde bile biz tıbbi sekreterlere olan ihtiyaçları çoğumuzu hatta hepimizi istihdam edilecek şekilde ayarlanabilir bir de bunun sağlık bakanlığına bağlı, halk sağlığı müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri il sağlık müdürlükleri gibi geniş çaplı çalışmatibbisekreter2 alanlarımız varken hepimiz büyük bir hüsran içerisindeyiz. Hastaneler ve sağlık kurumları tıbbi sekreter ihtiyacını açık bir şekilde beyan etmesi ve 35 bin mezun tıbbi sekreter olduğu bilinmesine rağmen sağlık kurumlarında taşeron eğitimsiz ya da sertifikalı eğitim almış kişiler bizim yerimize istihdam edilmektedir. Bunun yasal olmadığı ortadadır.6 yıl emek vermiş tıp alanında eğitim almış bir mezun ile sertifikalı bir taşeron asla bir tutulmamalıdır.

Bir diğer sorun ise sağlık kurumlarında görev yapan hekim hemşire ve ebelerin işlerinin aksayışlarında ve taşeronların işleri eksik yapışından rahatsız olmaktadırlar. Tıbbi sekreterin işini taşeronun yapması insan gücünün yanlış kullanılması anlamına gelmektedir. Ayrıca bu durum hasta bakımı 112 acil servisi hizmetleri ve evrak işlerinin aksamasına hemşirelerin fazla iş yükü üstlenmesine neden olmaktadır. Hemşireler tıbbi sekreterin işini yapmak zorunda kaldığı için hemşire açığı olduğu görülmekte ama asıl açık tıbbi sekreter açığıdır. Aynı şekilde hemşire ebe ve diğer sağlık personeli bu durumdan rahatsızlıklarını defalarca gerekli mercilere iletmelerine rağmen bi çözüm bulunmamıştır. 35 bin önlisans tıbbi sekreter mezunu bulunmakta ve sağlık bakanlığına göre tıbbi sekreter açığı 3400 görünmektedir ki taşeronların işlerine son verildiğini düşünürsek bu kadar mezun bu açığı kapatmaya yetmeyecektir.2015 yılından alınacak olan 22 bin sağlık personelinin en az 3000 nin önlisans tıbbi sekreterlerden alınması halinde mağduriyetimiz bir nebzede olsa giderilmiş olacaktır. 18.12.2014

Saygılarla…                                        

                                                     Ataması Yapılmayan Tıbbi Sekreterler Platform Sözcüsü

                                                                                       Yunus DEMİRTAŞ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]