12 Aralık 2014 tarihinde 1. Basamak sağlık kurumlarında çalışanların temel hakları, çalışma koşulları ve toplumun sağlık hakkı için dile getirdiği taleplerin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınmaması nedeni ile ve bakanlığı bu tutumundan vazgeçirmek amacı ile 1 günlük iş bırakma eylemi yapılmıştır. 

İş bırakma sonrası savunma alınmaya başlanmıştır. Ekteki örnek savunmanın kullanılması gerekmektedir.


SAVUNMA DİLEKÇESİ İÇİN >>>


AYM KARARI İÇİN >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]