SENDİKAMIZDAN ÖNEMLİ BİR HUKUKSAL KAZANIM DAHA: AİHM KARARI

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASIN AÇIKLAMASI YAPILMASI HAKTIR! İDARİ PARA CEZASI VERİLEMEZ

Valilikler tarafından yasaklandığı belirtilen yerlerde basın açıklaması yapılması durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesine göre idari para cezası verilmesi ile ilgili AİHM yeni ve önemli bir karar vermiştir. SES Niğde Temsilcisi Yılmaz Yıldız, SES Mardin Şube Başkanı Kamiran Yıldırım ve Mardin üyesi Mehmet Metin Çılgın adına genel merkez hukuk büromuz tarafından AİHM’e 2006 yılında yapılan başvuru sonuçlanmıştır.

AİHM’in 4524/06 başvuru nolu ve 14 Ekim 2014 tarihli kararında, başvurucuların barışçıl bir gösteriye katılmalarından dolayı yargılanıp idari para cezası verilmesinin orantılı olmadığı ve AİHS’in 11.maddesinin 2.paragrafı kapsamında bu cezanın kamu düzenini sağlamak için gerekli olmadığı sonucuna varıldığı belirtilmiş ve Türkiye’nin sözleşmenin 11.maddesini (örgütlenme ve toplanma özgürlüğü) ihlal ettiği belirtilmiştir.

Bu durumda, özellikle kamu kurum ve kuruluşları önünde yapılan basın açıklamalarından sonra polisler tarafından idari para cezası tutanağı tutulup, para cezası verilmesi AİHS’in 11.maddesine açıkça aykırı hale gelmiştir. Türkiye’deki tüm emniyet birimlerinin AİHM kararı uyarınca bundan böyle idari para cezası tutanağı düzenlememesi ve hiç kimseye para cezası vermemesi gerekmektedir.

Sendikamız AİHM kararının uygulanmasını ısrarla takip edecektir.

                                                                                                            MERKEZ YÖNETİM KURULU

 AİHM Kararı İngilizce >>>

 AİHM Kararı Türkçe >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]